Skip to content
Skip to navigation menu

English

Clonio celloedd newydd grymus

21 Mawrth 2012

powerful new cells cloned Web

Gallai celloedd newydd grymus a grëwyd gan wyddonwyr o Gaerdydd o feinwe sy’n leinio’r foch gynnig ateb i anhwylderau’r system imiwnedd.

Er bod y system imiwnedd yn diogelu’r corff rhag llawer o glefydau, gall hefyd fod yn niweidiol. Wrth ddefnyddio celloedd gwyn y gwaed (lymffocytau), gall y system ymosod ar gelloedd sy’n cynhyrchu inswlin, gan achosi diabetes, neu beri i’r corff wrthod organau wedi eu trawsblannu.

Darganfu tîm o’r Ysgol Ddeintyddiaeth dan arweiniad yr Athro Phil Stephens, a chyd-ymchwilwyr o Sefydliad Karolinska yn Stockholm, grŵp newydd o gelloedd â’r gallu grymus i atal y system imiwnedd rhag gweithio.

Cymerodd y tîm gelloedd leinio o’r tu mewn i fochau cleifion ac yna’u clonio. Dangosodd profion labordy y gallai hyd yn oed ddognau bach o’r celloedd atal y lymffocytau yn llwyr.

Mae’r darganfyddiad hwn yn awgrymu fod gan gelloedd y foch bosibiliadau eang o ran therapïau yn y dyfodol ar gyfer clefydau sy’n berthynol i’r system imiwnedd. Hyd yma, mae ymchwil i’r system imiwnedd wedi canolbwyntio ar fôn-gelloedd oedolion, yn enwedig ar gelloedd o fêr yr esgyrn. Mae celloedd meinwe’r foch yn gryfach o lawer.

Dywedodd Dr Lindsay Davies, aelod o dîm Caerdydd: "Ar hyn o bryd, dim ond canlyniadau labordy yw’r rhain. Dydyn ni ddim wedi ail-greu’r effaith y tu allan i’r labordy eto, a rhaid aros sawl blwyddyn cyn y bydd modd cynnig unrhyw driniaeth i gleifion. Fodd bynnag, mae’r celloedd hyn yn rymus eithriadol ac maen nhw’n addawol o ran ceisio trechu nifer o glefydau. Maen nhw hefyd yn hawdd eu casglu. Dim ond biopsi bach o’r tu mewn i’r geg sydd ei angen, yn wahanol i’r biopsi mewnwthiol wrth gasglu bôn-gelloedd o fêr yr esgyrn."

Mae’r canfyddiadau newydd gael eu cyhoeddi ar-lein yn Stem Cells and Development. Cafodd y tîm ei noddi gan y Cyngor Ymchwil Feddygol i ymchwilio ymhellach i gelloedd wedi’u clonio.

Related Links

Ysgol Ddeintyddiaeth

Cyngor Ymchwil Meddygol