Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhagweld y dyfodol

23 Mawrth 2010

Racing TortoiseGlasbrint ar gyfer crwban rasio – dim ond un o’r cynlluniau posibl ar gyfer anifeiliaid y dyfodol

Sut olwg fydd ar anifeiliaid anwes ac anifeiliaid fferm ymhen mil o flynyddoedd? Oherwydd newid yn yr hinsawdd a’r boblogaeth ddynol gynyddol, a fydd angen anifeiliaid anwes llai, glanach a chludadwy arnom ni? Beth am gi micro maint ffôn symudol neu a fyddech yn bridio crwban pwysau ysgafn am gyflymder?

Mynd i’r afael â rhai o’r cwestiynau hyn mae arddangosfa Anifeiliaid y Dyfodol yn ei wneud, sef arddangosfa a gynlluniwyd gan grŵp o bobl ifanc fel rhan o brosiect dan arweiniad y Brifysgol a wnaeth gynnwys yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg ac Ysgol y Biowyddorau ynghyd â’r partneriaid allanol, Amgueddfa Cymru, Techniquest, a’r arlunydd arobryn Paul Evans.

Bydd yr arddangosfa’n agor yn swyddogol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddydd Mawrth, 23 Mawrth 2010. Ymhlith popeth o ddafad i’w sipio at ei gilydd i goalas gwarchodol, o sgitls pengwin i nadroedd anwes, mae’r arddangosfa newydd, am ddim, yn cynnwys lluniadau llawn dychymyg gan bobl ifanc o Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Ysgol Uwchradd Gatholig Sain Alban Pont-y-pŵl a Cardiff ITEC Solutions.

Mae’r arddangosfa yn deillio o dri gweithdy a gynhaliwyd yn Rhagfyr 2009 pan anogwyd y myfyrwyr a wnaeth gymryd rhan i feddwl am anifeiliaid anwes ac anifeiliaid fferm y dyfodol.

Meddai Dr Jacqui Mulville o’r Ysgol Hanes ac Archaeoleg: "Boddhaus iawn oedd dod â’r rôl a gafodd pobl wrth ‘gynllunio’ anifeiliaid o’r gorffennol a’r presennol yn fyw gan ddefnyddio’n gwybodaeth arbenigol am archaeoleg, hanes a geneteg cŵn. Roedd ymateb y myfyrwyr i’n her wedyn i greu anifeiliaid y dyfodol yn wych ac roedd hi’n hwyl gweld sut gall archaeoleg a geneteg ysbrydoli gweledigaethau mor rhyfeddol o’n dyfodol."

Ychwanegodd yr arlunydd, Paul Evans: "Yn ogystal â bod yn hwyl greadigol, roedd y gweithdy wedi’i gynllunio hefyd i ymgorffori dimensiwn moesegol. Gofynnom i’r bobl ifanc a wnaeth gymryd rhan yn y gweithdai am y da a’r drwg yn hyn oll. A yw hi’n briodol i ni newid golwg anifeiliaid a’r ffordd y maent yn ymddwyn er mwyn i ni gael cwmni del a chysurus neu ffynhonnell ddof o fwyd?"

Mae ffilm fer sy’n cofnodi meddyliau a theimladau’r myfyrwyr am y materion hyn i’w gweld yn yr ail ofod oriel sydd wedi’i neilltuo i’r arddangosfa.

Mae Anifeiliaid y Dyfodol yn brosiect creadigol sy’n cael ei ariannu gan Oleufa Cymru. Mae’r tîm yn cynnwys Dr Jacqui Mulville, Yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg, Yr Athro Mike Bruford, Ysgol y Biowyddorau, Tina Crimp, Rheolwr Llysgenhadon STEM yn Techniquest, nifer o fyfyrwyr ôl-raddedig o Brifysgol Caerdydd a Ciara Charnley, Swyddog Addysg y Gwyddorau Naturiol, Amgueddfa Cymru.

Mae mwy o wybodaeth i’w chael ar flog y prosiect: www.futureanimals.wordpress.com

Tags