Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr Llawn Bri i Fyfyrwyr Ysgol y Gyfraith a Hugh James

21 Tachwedd 2008

Curodd Ysgol y Gyfraith, Caerdydd a Chyfreithwyr Hugh James gystadleuaeth gref ledled Cymru a Lloegr ddydd Iau 13 Tachwedd i ennill y Wobr i Dîm o Fyfyrwyr yn 10fed pen-blwydd Gwobrau Pro Bono Adran Cyfreithwyr Iau Cymdeithas y Gyfraith.

Cyflwynwyd y gwobrau gan y Cyfreithiwr Cyffredinol, Vera Baird QC AS, ac Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid, Dominic Grieve QC AS, mewn seremoni gyda Chymdeithas y Cyfreithwyr yn Llundain.

Sefydlodd Ysgol y Gyfraith Caerdydd glinig cyfreithiol ar y cyd gyda Hugh James yn 2007 i roi cyngor ar achosion gofal iechyd parhaus fel rhan o’i chynllun pro bono. Mae cwmni Hugh James yn flaengar yn y maes ymarfer hwn ac mae’r clinig yn cynnig cyfle iddynt drosglwyddo profiad proffesiynol arwyddocaol ac arbenigedd i fyfyrwyr y gyfraith.

Cydnabu Cymdeithas y Gyfraith fod Ysgol y Gyfraith Caerdydd a Hugh James wedi datblygu darpariaeth o wasanaethau pro bono o ansawdd uchel mewn maes arloesol ac arbenigol o’r gyfraith ac ymarfer nad yw wedi cael ei wasanaethu bob amser gan gymorth cyfreithiol. Mae’r gwasanaeth pro bono hwn yn helpu mynd i’r afael â’r broblem o asesu cyllid gofal iechyd parhaus y GIG ar draws y wlad.

Mynegodd Pat Brand o Ysgol y Gyfraith Caerdydd werthfawrogiad ar ran yr Ysgol i Hugh James am eu haelioni a’u hymroddiad dibrin i gefnogi’r myfyrwyr. Heb hyn, ni fyddai’r fenter hon wedi llwyddo yn ei hymdrechion i gynorthwyo aelodau’r gymdeithas sy’n agored i niwed.

Meddai’r Athro Gillian Douglas, Pennaeth Ysgol y Gyfraith Caerdydd "Rwyf wrth fy modd bod yr Ysgol a Hugh James wedi ennill y wobr hon. Rydym yn ymroddedig i barhau i ddatblygu ein Clinig Pro Bono i gefnogi’r gymuned a chaniatáu i’n myfyrwyr ennill profiad o’r gyfraith ar waith, a dysgu sgiliau gwerthfawr a fydd yn eu paratoi ar gyfer ymarfer cyfreithiol."

Llongyfarchodd Malcolm Evans, un o Bartneriaid Hugh James, ar lwyddiant y clinig: "Rwyf wrth fy modd yn gweld y cynllun yn cael ei gydnabod fel hyn a hoffwn longyfarch Tîm Pro Bono Prifysgol Caerdydd ar ei lwyddiant yn y gystadleuaeth llawn bri hon. Rwy’n siŵr bod y clinig wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr drwy ei gwneud hi’n bosibl i’r rheiny na fyddent wedi derbyn gwasanaethau cyfreithiol gael budd ohonynt. Rwy’n edrych ymlaen at ein perthynas waith barhaol."

Ymgymerodd dros 170 o fyfyrwyr y Gyfraith â rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr ym mis Hydref 2008, a oedd yn cynnwys sesiwn gan Hugh James, ac mae tua 60 ohonynt wedi mynd ymlaen i wneud gwaith achos. Cefnogir y gwasanaeth hefyd gan y Gymdeithas Alzheimer ac Age Concern Cymru.

Tags