Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hyrwyddo cysylltiadau â Phatagonia

10 Mawrth 2010

Dr Brígida Baeza,  Dr Bill Jones, Dr Ana Virkel, Walter Brooks, Dr E. Wyn James, Beatriz Neumann, and Nanci Jones.

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd wedi bod yn cryfhau ei chysylltiadau â Phatagonia drwy raglen sydd wedi’i chefnogi’n hael gan Banco Santander.

Yn ddiweddar, cafwyd ymweliad â’r Ysgol gan nifer o academyddion o Brifysgol Genedlaethol Patagonia San Juan Bosco, Ariannin. Treuliodd Dr Brígida Baeza, Nanci Jones, Beatriz Neumann a Dr Ana Virkel bythefnos yng Nghaerdydd, yn cydweithio â staff Canolfan Uwchefrydiau Cymry America, sydd yn rhan o Ysgol y Gymraeg.

Un o uchafbwyntiau’r ymweliad fu symposiwm a ganiataodd i staff o’r ddau sefydliad ledaenu agweddau ar eu hymchwil i fywyd, hanes a diwylliant y wladfa Gymreig a sefydlwyd ym Mhatagonia ym 1865. Roedd y papurau a gyflwynwyd ar y diwrnod yn bwrw golwg ar ystod o bynciau amrywiol, gan gynnwys y cyswllt rhwng y Sbaeneg a’r Gymraeg ym Mhatagonia, cyhoeddi Cymraeg yn Chubut, a ffiniau, hunaniaeth a chenedl yng Nghanol Patagonia.

Yn ystod eu taith, cafodd yr ymwelwyr gyfle hefyd i ymweld â mannau o ddiddordeb i’w hymchwil, gan gynnwys y Senedd, Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru, ac Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan.

Ym Medi 2008, daeth Caerdydd yn aelod o ‘Brifysgolion Santander’, sef rhwydwaith rhyngwladol o sefydliadau addysg uwch, sy’n cael ei gefnogi gan Banco Santander. Caerdydd yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ddod yn aelod o’r rhwydwaith.

O dan y cynllun, ymwelodd chwe aelod o staff Caerdydd â Phatagonia y llynedd i osod y sylfaen ar gyfer cydweithio yn y dyfodol. Cyfarfuont â chydweithwyr o’r Brifysgol Genedlaethol i drafod eu hymchwil a rhwydweithio â’r cymunedau Cymraeg yn yr ardal.

Meddai Dr E. Wyn James, cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymry America: "Mae cymorth Banco Santander wedi caniatáu i rwydweithio ffrwythlon iawn ddatblygu rhwng academyddion yng Nghaerdydd a Chubut, a fydd yn gymorth i ymestyn Astudiaethau Cymru Patagonia yn sylweddol. Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer rhagor o ymweliadau cyfnewid gan staff a myfyrwyr ac ar gyfer cydweithio ar brosiectau ymchwil. Mae’r rhain yn cynnwys ymweliad gan staff o Gaerdydd â Phatagonia ym mis Medi i gyflwyno papurau mewn cynadleddau academaidd."

Tags