Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwilydd Seiciatryddol Academaidd y Flwyddyn

19 Tachwedd 2013

Psychiatric Academic - Professor Ian Jones_web

Mae’r Athro Ian Jones, seiciatrydd amenedigol ac academydd yn yr Ysgol Feddygaeth, wedi cael ei enwi’n Ymchwilydd Seiciatryddol Academaidd y Flwyddyn 2013 gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Mae’r gwobrau RCPsych blynyddol yn dathlu’r lefel uchaf o gyflawniad ym maes seiciatreg a’u nod yw cydnabod a gwobrwyo ymarfer rhagorol ym maes iechyd meddwl.

Cyflwynwyd ei dlws i’r Athro Jones gan yr Athro Peter Woodruff, sef Cadeirydd Cyfadran Seiciatreg Academaidd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, mewn seremoni fawreddog a gynhaliwyd yng Nghymdeithas Frenhinol Meddygaeth ar 14 Tachwedd.  

Yn ogystal â bod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Genedlaethol er Iechyd Meddwl, ef yw Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cyhoeddus Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg y Ganolfan MRC.

Mae cystadleuaeth ar gyfer y Gwobrau RCPsych bob amser yn frwd dros ben ac roedd y paneli beirniadu wedi’u llorio gan ansawdd cynigion eleni. Dywedodd y beirniaid: "Mae Ian Jones yn seiciatrydd clinigol academaidd delfrydol. Mae’n cyfuno rhagoriaeth ryngwladol yn ei ymchwil, ei addysgu a’i waith clinigol ag ymroddiad cryf i addysgu’r cyhoedd a datblygu’r proffesiwn seiciatreg."

Mae’r Athro Jones wedi cyhoeddi mwy na 160 o bapurau a adolygwyd gan gymheiriaid (gan gynnwys mwy na 40 yn y tair blynedd diwethaf) ac wedi cyfrannu at ddatblygu canllawiau clinigol cenedlaethol y DU. Yn 2010, enillodd y International Marcé Medal glodfawr i gydnabod ei ymchwil i seicosis wedi geni. 

Dywedodd yr Athro Sue Bailey, Llywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion: "Mae’r wobr hon yn cydnabod y rôl hanfodol bwysig y mae academyddion yn ei chwarae mewn ymchwil wyddonol sy’n gwella dealltwriaeth, triniaeth a gofal pobl â salwch meddwl. Mae ymchwil Ian wedi arwain at fwy o gydnabyddiaeth i’r risg o esgor ymhlith menywod ag anhwylder deubegynol a dw i wrth fy modd bod y Coleg yn gallu cydnabod ei gyflawniadau trwy gyflwyno’r wobr hon iddo."

Bydd enwebiadau ar gyfer Gwobrau RCPsych 2014 yn agor ym mis Ionawr.

Dolenni defnyddiol

Yr Ysgol Feddygaeth