Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwilydd Seiciatryddol Academaidd y Flwyddyn

19 Tachwedd 2013

Psychiatric Academic - Professor Ian Jones_web

Mae’r Athro Ian Jones, seiciatrydd amenedigol ac academydd yn yr Ysgol Feddygaeth, wedi cael ei enwi’n Ymchwilydd Seiciatryddol Academaidd y Flwyddyn 2013 gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Mae’r gwobrau RCPsych blynyddol yn dathlu’r lefel uchaf o gyflawniad ym maes seiciatreg a’u nod yw cydnabod a gwobrwyo ymarfer rhagorol ym maes iechyd meddwl.

Cyflwynwyd ei dlws i’r Athro Jones gan yr Athro Peter Woodruff, sef Cadeirydd Cyfadran Seiciatreg Academaidd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, mewn seremoni fawreddog a gynhaliwyd yng Nghymdeithas Frenhinol Meddygaeth ar 14 Tachwedd.  

Yn ogystal â bod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Genedlaethol er Iechyd Meddwl, ef yw Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cyhoeddus Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg y Ganolfan MRC.

Mae cystadleuaeth ar gyfer y Gwobrau RCPsych bob amser yn frwd dros ben ac roedd y paneli beirniadu wedi’u llorio gan ansawdd cynigion eleni. Dywedodd y beirniaid: "Mae Ian Jones yn seiciatrydd clinigol academaidd delfrydol. Mae’n cyfuno rhagoriaeth ryngwladol yn ei ymchwil, ei addysgu a’i waith clinigol ag ymroddiad cryf i addysgu’r cyhoedd a datblygu’r proffesiwn seiciatreg."

Mae’r Athro Jones wedi cyhoeddi mwy na 160 o bapurau a adolygwyd gan gymheiriaid (gan gynnwys mwy na 40 yn y tair blynedd diwethaf) ac wedi cyfrannu at ddatblygu canllawiau clinigol cenedlaethol y DU. Yn 2010, enillodd y International Marcé Medal glodfawr i gydnabod ei ymchwil i seicosis wedi geni. 

Dywedodd yr Athro Sue Bailey, Llywydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion: "Mae’r wobr hon yn cydnabod y rôl hanfodol bwysig y mae academyddion yn ei chwarae mewn ymchwil wyddonol sy’n gwella dealltwriaeth, triniaeth a gofal pobl â salwch meddwl. Mae ymchwil Ian wedi arwain at fwy o gydnabyddiaeth i’r risg o esgor ymhlith menywod ag anhwylder deubegynol a dw i wrth fy modd bod y Coleg yn gallu cydnabod ei gyflawniadau trwy gyflwyno’r wobr hon iddo."

Bydd enwebiadau ar gyfer Gwobrau RCPsych 2014 yn agor ym mis Ionawr.

Dolenni defnyddiol

Yr Ysgol Feddygaeth

 

Newyddion Diweddaraf Staff News