Skip to content
Skip to navigation menu

English

Seicolegwyr ymhlith y medalau

02 Mai 2008

Er bod y Gemau Olympaidd rai misoedd i ffwrdd, mae ymchwilwyr yn yr Ysgol Seicoleg yn dathlu llwyddiant medalau yn barod. Nid bod rhagoriaeth ymchwil yn gamp Olympaidd, ond petai’n digwydd bod, mae canlyniadau dau ymchwilydd sydd ar ddechrau eu gyrfa yn awgrymu y byddai Caerdydd yn uchel ar y rhestr medalau.

Am waith arloesol i ddeall sut mae gwybodaeth weledol yn arwain at weithredu, mae, Dr Petroc Sumner, darlithydd yn yr ysgol, wedi ennill Medal David Marr gan yr Applied Vision Association. Mae’r fedal yn cydnabod "llwyddiant gwyddonydd golwg rhagorol yn rhan gynnar ei yrfa ymchwil, er cof am un o ymchwilwyr golwg mwyaf disglair Prydain."

Dywedodd Dr Sumner: "Teimlaf yn freintiedig iawn i dderbyn y Fedal, yn enwedig i fod y cyntaf i’w derbyn. Mae hefyd yn gymeradwyaeth i’r gwyddorau golygol yng Nghaerdydd, yn ogystal â CUBRIC – amgylchedd sy’n llesol i ansawdd a sgôp fy ngwaith."

Cyflwynir y Medal Spearman gan Gymdeithas Seicolegol Prydain "er mwyn cydnabod gwaith rhagorol a gyhoeddwyd ym maes Seicoleg". Y diweddaraf i’w derbyn yw Dr Chris Chambers - Cymrodor David Phillips Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biolegol a Biotechnoleg yn yr Ysgol Seicoleg – am ei waith ymchwil ar wybyddiaeth ddynol gan ddefnyddio Stimiwleiddio Magneteg Tros-Ymenyddol.

Dywedodd Dr Chambers : "Mae fy ymchwil yn cynnwys stimiwleiddio’r ymennydd dynol gyda maes magneteg, sydd yn gallu dweud wrthym pa rannau o’r ymennydd sy’n bwysig i ganfyddiad, sylw a galluoedd gwybyddol uwch."

Wrth wneud sylw ar y ddwy wobr, dywedodd Pennaeth yr Ysgol, Yr Athro Dylan Jones: "Wrth gwrs, rydym yn fodlon iawn bod dau o’n cydweithwyr wedi cael eu cydnabod yn y modd hwn, ond mae’n bwysig cydnabod bod rhagoriaeth ymchwil o’r safon hon yn rheol, nid yn eithriad yn yr Ysgol hon, ac mae hynny’n foddhaol i’w wybod."

Daw’r medalau hyn ar ol llwyddiant Dr Alexander Leemans, o Ganolfan Ddelweddu Ymchwil i’r Ymennydd, Prifysgol Caerdydd (CUBRIC), a enillodd yn ddiweddar yng nghystadleuaeth General Electric (GE) Brain Expert.