Skip to content
Skip to navigation menu

English

Medal Hyrwyddo Peirianneg ymysg y Cyhoedd

10 Mehefin 2009

Huw James yn derbyn y Fedal Hyrwyddo ymhlith y Cyhoedd gan yr Arglwydd Robert Winston. Cydnabyddiaeth am y llun: Steve ForwardHuw James yn derbyn y Fedal Hyrwyddo ymhlith y Cyhoedd gan yr Arglwydd Robert Winston. Cydnabyddiaeth am y llun: Steve Forward

Mae cwmni deillio arloesol o’r Brifysgol sy’n defnyddio sioeau byw i ysbrydoli pobl ifanc ynghylch peirianneg wedi ennill medal gan yr Academi Frenhinol Peirianneg.

Cyflwynwyd Medal Hyrwyddo Peirianneg ymysg y Cyhoedd i science made simple a leolir yng Nghaerdydd gan yr Arglwydd Robert Winston, Cymrawd Anrhydeddus yr Academi, ar gyfer ein menter Engineering Explained. Cynhaliwyd y cyflwyniad yng Nghinio Gwobrau’r Academi yn Amgueddfa Rhyfel yr Ymerodraeth yn Llundain, a fynychwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin.

Dywedodd Huw James, cyfathrebydd gwyddoniaeth a pheirianneg, a gasglodd y fedal: "Mae ein perfformiadau rhyngweithiol wedi cael ymateb da gan amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd ac maent bob amser yn annog pobl i siarad a gofyn cwestiynau. Maent yn helpu lledaenu’r neges nad yw peirianneg yn rhywbeth sy’n cael ei wneud gan grŵp ystrydebol o bobl, ond mae’n rhan o bopeth yr ydym yn ei wneud ac mae’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd am swyddi sy’n dod â boddhad."

Sefydlwyd science made simple yn 2002 gan Wendy Sadler, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. Datblygodd y cwmni'r sioeau Engineering Explained mewn ymateb i gwymp yn nifer y myfyrwyr sy’n dewis dilyn peirianneg a’r angen am ddealltwriaeth well ynghylch rôl peirianwyr mewn cymdeithas.

Dywedodd Dr Lesley Paterson, Pennaeth Ymgysylltu yn yr Academi: "Mae Wendy a’i thîm wedi anrhydeddu hyrwyddo peirianneg ac rwyf wrth fy modd ei fod wedi derbyn Medal Hyrwyddo Peirianneg ymysg y Cyhoedd. Trwy gydnabod bod peirianneg yn ddisgyblaeth gyflenwol ond gwahanol, mae Wendy a’i thîm wedi datblygu a chyflwyno cyfres ddeniadol o sioeau a gweithgareddau rhyngweithiol er mwyn bwydo meddyliau pobl ifanc sy’n dadorchuddio’r beirianneg sydd yn ein byd bob dydd."

Mae sioe Engineering Explained wedi cael eu perfformio i fwy na 17,500 o bobl mewn ysgolion a digwyddiadau ledled Prydain a thramor. Yn ddiweddar, aeth y sioe Rough Guide to Engineering ar daith o amgylch Libia ar wahoddiad arbennig y Cyngor Prydeinig a lansiwyd cyflwyniad diweddaraf y fenter, ‘The Bloodhound Supersonic Car Show’, yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham yr wythnos ddiwethaf.