Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhoi cwsmeriaid yn gyntaf

31 Gorffennaf 2013

Customer Service Excellence Logo

Dyfarnwyd nod barcud safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid ® Llywodraeth y DU, sy’n cydnabod bod gwasanaethau cwsmeriaid wrth ganol ein gwasanaethau TG, llyfrgell, cyfryngau a chyfrifiaduro ymchwil uwch.

Yn ystod yr asesiad, cafodd gwasanaethau eu harfarnu yn erbyn pum maen prawf allweddol, a nodwyd meysydd cydymffurfiaeth a chydymffurfiaeth rannol. Mae’r meini prawf - mewnwelediad cwsmeriaid, diwylliant sefydliadol, gwybodaeth a mynediad, cyflawniad a phrydlondeb ac ansawdd gwasanaeth - yn galluogi’r aseswr i adnabod ein cryfderau ac unrhyw feysydd i’w datblygu. Mae pob maen prawf wedi’i isrannu, gan greu cyfanswm o 56 maes.

Er mwyn cyflawni’r safon Rhagoriaeth Mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid ®, mae’n rhaid i sefydliadau fod â llai na deg maes 'cydymffurfiaeth rannol'. Cafodd Gwasanaethau Gwybodaeth dri yn unig, sy’n ganlyniad rhagorol am gyflwyniad cyntaf. Sylwodd yr aseswr hefyd ar nifer o gryfderau o ran ein harfer gofal cwsmeriaid, gan gynnwys ymrwymiad unedig a chyson i ragoriaeth mewn gwasanaeth cwsmeriaid, grymuso staff, ac ymgynghori cryf gyda chwsmeriaid.

Dywedodd Janet Peters, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd y Brifysgolion: "Ar ran y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth, rwyf wrth fy modd ein bod wedi cyflawni’r safon fawreddog hon. Mae’r safon yn cydnabod ymrwymiad ein holl staff i wella’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, ac yn dangos ble mae’n rhaid i ni wneud yn well. Byddwn yn mynd i’r afael â hyn gyda’r un brwdfrydedd ag a ddangoswyd gan ein staff yn ystod y broses gyflwyno."

Dywedodd Hugh Jones, Prif Swyddog Gweithredol y Brifysgol: "Mae’n gyflawniad ffantastig ac yn gadarnhad o’r hyn a welais fy hun, sef ymrwymiad ac ymroddiad y staff ar draws Gwasanaethau Gwybodaeth i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’r holl ddefnyddwyr. Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn un o’r timau sy’n gosod safon uchel o fewn gwasanaethau proffesiynol Prifysgol Caerdydd, fel y gallwn gefnogi gweledigaeth uchelgeisiol y Brifysgol yn well."

"Cyflawni’r safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid ® yw’r cam cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Gwybodaeth," ychwanegodd Janet. "Beth sy’n bwysig nawr yw ein bod yn parhau i ddatblygu ac esblygu i fodloni anghenion ein cymuned yn y Brifysgol."

Dolenni perthynol

Dysgwch fwy am safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid®

Gofal cwsmeriaid mewn Gwasanaethau Gwybodaeth

Rhagor o newyddion gan Wasanaethau Gwybodaeth