Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabod ymroddiad staff

10 Rhagfyr 2012

Recognising staff commitmentCafodd cyfuniad o dros 1,000 o flynyddoedd o wasanaeth ei anrhydeddu yn nigwyddiad Cydnabod Gwasanaeth y Brifysgol a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Cafodd 35 aelod o staff eu gwobrwyo am 40 a 25 mlynedd o wasanaeth. Cawsant eu llongyfarch a diolchwyd iddynt am eu cyfraniad at y Brifysgol gan yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan, a’r Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Staff ac Amrywiaeth, yr Athro Terry Threadgold.

Wrth sôn am y digwyddiad, dywedodd yr Athro Threadgold: "Hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi cael eu cydnabod yn nigwyddiad eleni. Mae gan Gaerdydd brifysgol wych oherwydd eu ffyddlondeb, eu hymroddiad a’u cefnogaeth i’r Brifysgol ac i bob un ohonom ni."

Roedd Dr Eryl Cox o’r Is-adran Ymchwil a Masnach ymysg y rhai a wobrwywyd. Ar ôl ymuno â’r Brifysgol fel ymchwilydd ym 1987, newidiodd cyfeiriad gyrfa Eryl ar ddiwedd y 90au pan gafodd ei phenodi’n Swyddog Trosglwyddo Technoleg gan weithio gydag ysgolheigion i farchnata eu hymchwil.

Wrth sôn am ei chyfnod yn y Brifysgol, dywedodd Eryl: "Hon yw’r swydd fwyaf gwerth chweil i mi ei chael erioed. Rwy’n cael gweithio gydag ysgolheigion a’u helpu i weithio gyda chwmnïau er mwyn datblygu eu syniadau a’u hymchwil. Mae’n waith sy’n rhoi llawer iawn o bleser a boddhad i mi.

"Mae pob diwrnod yn wahanol – yn sicr, does dim modd i mi ddweud bod fy ngwaith yn ddiflas. Yn ôl pob tebyg, rydw i wedi dysgu rhywbeth newydd bob diwrnod rydw i wedi bod yn fy ngwaith.

"Mae gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn brofiad arbennig i mi. Dyma’r lle rwyf wastad wedi teimlo’n fwyaf cyfforddus a bodlon. Mae’r bobl rwyf yn gweithio gyda hwy, yn ogystal â fy nghydweithwyr dros y chwarter canrif diwethaf, wedi bod mor hyfryd – mae’n teimlo fel teulu mawr."

Yr Adran Adnoddau Dynol sy’n trefnu digwyddiad blynyddol Cydnabod Gwasanaeth yn rhan o fenter Amgylchedd Gwaith Cadarnhaol.

Dolenni cysylltiedig

Amgylchedd Gwaith Cadarnhaol

 

Tags