Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adnewyddu eich dyfodol

25 Ionawr 2012

1011.14CardiffAward_ntreharne013 web

Bydd gwobr gyflogadwyedd newydd i helpu myfyrwyr Caerdydd ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr a rhoi hwb i’w CV yn cael ei lansio’n swyddogol gan y Brifysgol.

Mae Gwobr Caerdydd yn cynnig cyfle i israddedigion gael cymeradwyaeth am y sgiliau maen nhw’n datblygu trwy weithgareddau allgwricwlaidd wrth wella’u proffesiynoldeb a’u hunanymwybyddiaeth.

Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus, mae’r Wobr yn cael ei lansio ar 30 Ionawr mewn digwyddiad Adnewyddu Eich Dyfodol yn Undeb y Myfyrwyr – diwrnod sy’n canolbwyntio ar roi cyfle i fyfyrwyr ystyried a gwella eu sgiliau cyflogadwyedd.

Dywedodd Kathryn Foot o’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd: "Mae’r digwyddiad Adnewyddu Eich Dyfodol yn gyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â rhai o brif gyflogwyr y DU ac i gael mwy o wybodaeth am Wobr Caerdydd.

"Mae’n amser heriol ym maes recriwtio graddedigion ac rydym ni yng Nghaerdydd wedi ymrwymo i roi’r cyfleoedd gorau posibl i’n myfyrwyr a’u helpu nhw i ddod o hyd i waith. Amcan Gwobr Caerdydd yw gwella cyflogadwyedd myfyrwyr, er mwyn cynyddu eu hunanymwybyddiaeth a’u galluogi nhw i werthu eu hunain a’u sgiliau yn effeithiol i ddarpar gyflogwyr."

Mae Gwobr Caerdydd wedi cael ei datblygu ar y cyd ag Ernst and Young, sef prif noddwyr y Wobr, a bydd hi’n helpu myfyrwyr i ddatblygu chwech sgil cyflogadwyedd allweddol: hunanreolaeth; gwaith tîm; ymwybyddiaeth busnes a chwsmeriaid; datrys problemau; cyfathrebu a llythrennedd; a rhoi rhifedd ar waith. Mae noddwyr eraill y Wobr yn cynnwys Champions Life Academy, Petersens a Rate My Placement.

Ynghyd â gwneud cais i ymuno â Gwobr Caerdydd yn y digwyddiad Adnewyddu Eich Dyfodol, bydd cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn cyfweliadau ffug gyda rhai o gyflogwyr amlycaf y DU a digwyddiad tebyg i Dragon’s Den lle bydd cyfle iddynt ennill iPad 2.

Trwy gydol y dydd, bydd cyfres o weithdai yn rhoi mewnwelediad i fyfyrwyr ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol er mwyn cynllunio’u gyrfaoedd, cyngor ar y ffordd orau i werthu eu sgiliau i ddarpar gyflogwyr a sicrhau profiad gwaith.

Yn ogystal, bydd Paul Ragan - yr entrepreneur llwyddiannus sydd wedi ymddangos ar raglen Channel 4, The Secret Millionaire - yn siarad yn y digwyddiad ac yn rhoi cyngor ar sut gall myfyrwyr wella’u rhagolygon cyflogadwyedd yn y dyfodol.

Mae pob digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond mae archebu lle yn hanfodol. Mae amserlen lawn Adnewyddu Eich Dyfodol ar gael fan hyn.

Dolenni cysylltiedig

Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Undeb y Myfyrwyr