Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rheolleiddio a hrywyddo ieithoedd Celtaidd

22 Mai 2009

Man reading a book

Mae gweithdy yn y Brifysgol yn paratoi i asesu effaith bosibl cynigion presennol y Llywodraeth ynghylch yr iaith Gymraeg.

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn drafftio Mesur Cynulliad ar yr iaith Gymraeg, a all gynnwys cyflwyno Comisiynydd Iaith ar gyfer Cymru. Tra bod proses gadarnhau San Steffan ynghylch y Mesur yn mynd i gymryd hyd at ddiwedd 2010, mae cyfle ar gael i drafod sut gallai’r datblygiad hwn effeithio ar statws cyfreithiol a chymdeithasol ieithoedd Celtaidd eraill.

Mae Ysgol y Gymraeg a Sefydliad Ymchwil y Dyniaethau Caerdydd yn cynnal gweithdy hanner diwrnod sy’n dwyn ynghyd pedwar o’r prif academyddion sy’n gysylltiedig â hyrwyddo a rheoleiddio ieithoedd swyddogol yn y DU ac Iwerddon.

Gwneir cyflwyniadau gan yr Athro Colin Williams, Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, Dr John Walsh, Adran y Wyddeleg ym Mhrifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway, Dr R Dunbar, Yr Adran Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberdeen, a Dr Wilson McLeod, Astudiaethau Celtaidd ac Astudiaethau’r Alban, Prifysgol Caeredin.

Bydd y cyflwyniadau’n ymwneud â safbwynt polisi iaith ar ddeddfwriaeth iaith yn Iwerddon, y lle i Gomisiynydd Iaith ar gyfer Cymru, deddfwriaeth iaith a’r sector anwladwriaethol, a normau, strwythurau a rhagdybiaethau deddfwriaeth ieithoedd Celtaidd.

Cynhelir fforwm agored hefyd i drafod materion sy’n codi o’r cyflwyniadau. Caiff hwn ei gadeirio gan Dr Diarmait Mac Giolla Chríost, Ysgol y Gymraeg.

Cynhelir y gweithdy ar 27 Mai 2009 yn Adeilad y Dyniaethau. Bydd cyfleusterau cyfieithu Cymraeg i Saesneg ar gael. Cysylltwch ag Ysgol y Gymraeg ar cymraeg@caerdydd.ac.uk neu ar 029 2087 4843 i gael gwybodaeth am sut i gofrestru.

Tags