Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cofio Syr William Reardon Smith

13 Mawrth 2012

Sir William Reardon Smith webSyr William Reardon Smith

Rhoddwyd grant i’r Brifysgol gyhoeddi llyfr am fywyd Syr William Reardon Smith, a oedd yn berchennog llongau a wnaeth ei ffortiwn yn Ne Cymru.

Mae Ymddiriedolaeth Forwrol Reardon Smith, sy’n cynorthwyo pobl ifanc sy’n bwriadu dilyn gyrfa ar y môr, yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a’r cyhoeddwyr, sef Gwasg Prifysgol Cymru, i gyhoeddi cofiant hir-ddisgwyliedig y dyn busnes llwyddiannus hwn.

I gyd-fynd â lansiad y llyfr newydd yn ddiweddar, mae’r Brifysgol yn cynnal diwrnod addysg yfory (dydd Mercher 14 Mawrth) ar gyfer myfyrwyr o Ysgol Gyfun Bryn Celynnog ym Mhontypridd ac Ysgol Uwchradd Willows yng Nghaerdydd.

Bydd disgyblion o Flwyddyn 10 a Blwyddyn 11 yn cymryd rhan mewn dau weithdy, yn canolbwyntio ar effeithiau newid yn yr hinsawdd a llongau, a daearyddiaeth forol Môr Hafren. Yn ymuno â nhw fydd rhai o’r ysgolorion sy’n derbyn ysgoloriaethau Reardon Smith ac yn astudio yn y Brifysgol.

Bydd disgybl buddugol o bob gweithdy yn cael cymryd rhan mewn diwrnod llawn gweithgareddau gyda Her Cymru – sef profiad hwylio ar long hwylio-o-gwmpas-y-byd yr elusen, sy’n 72 troedfedd o hyd; hon yw’r llong hyfforddiant hwylio fwyaf yng Nghymru.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol o Bridd a Gwyddorau Môr

Her Cymru

Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygiad