Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adrodd am lwyddiant

19 Mawrth 2010

Academic Staff in RobesYr Athro Jonathan Shepherd, Yr Ysgol Ddeintyddiaeth (canol), Llywydd y Brifysgol, Yr Athro Syr Martin Evans (chwith) a’r Is-Ganghellor, Dr David Grant (dde) yn y llun gyda Medal Gwobr Pen-blwydd y Frenhines

Mae’r Is-Ganghellor Dr David Grant wedi sôn wrth Gyngor y Brifysgol am y gydnabyddiaeth ryngwladol am gyflawniadau staff y Brifysgol a datblygiadau cyfalaf i helpu mynd i’r afael â rhai o’r materion ymchwil pwysicaf.

Mae Llys y Brifysgol yn cael yr Adolygiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol y Brifysgol yn ei gyfarfod blynyddol ym mis Mawrth. Y cyfarfod eleni oedd y cyntaf i gael ei gadeirio gan Lywydd newydd y Brifysgol, Yr Athro Syr Martin Evans.

Roedd y canlynol ymhlith y cyflawniadau y soniodd Dr Grant amdanynt wrth y Llys:

  • Lansio Arsyllfa Ofod Herschel a Syrfëwr Planck, yr oedd gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth rôl flaenllaw yn eu hadeiladu.
  • Dathliadau canmlwyddiant ein Prif Adeilad, gan gynnwys arddangosfa arbennig o’i hanes cyffrous.
  • Llwyddiant wrth ddatblygu gyrfaoedd merched mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg, yn cael ei gydnabod gyda Gwobr Efydd Athena Swan.

Julie Williams holding a boiling tube

Dywedodd Dr Grant: "Rwy’n siwr y byddwch yn rhannu balchder aruthrol y Brifysgol ym mhob un o’r cyflawniadau hyn. Mae pob un yn cynrychioli cam arwyddocaol tuag at ein gweledigaeth o fod yn Brifysgol o’r radd flaenaf."

"Mae’r deuddeg mis diwethaf wedi bod yn gyfoethog o ran cyflawniadau i’r Brifysgol. Hoffwn ddiolch i bawb – staff, myfyrwyr a chefnogwyr – sydd wedi cyfrannu at y cyflawniadau sylweddol hyn. Rwyf hefyd yn credu y bydd eu doniau a’u brwdfrydedd o fantais i ni ar gyfer bodloni’r heriau a’r cyfleoedd yn y dyfodol."