Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabyddiaeth i ragoriaeth ym maes ymchwil

03 Medi 2012

UKCRC Registered Clinical Trials Units LogoMae rhagoriaeth y Brifysgol o ran cynnal treialon clinigol mewn sawl canolfan, yn ogystal ag astudiaethau eraill a gynlluniwyd yn dda, wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol.

Mae Uned Treialon De-ddwyrain Cymru, Uned Treialon Canse Cymru a’r Uned Treialon Clinigol Haematoleg sydd wedi’u lleoli yn yr Ysgol Feddygaeth, wedi’u cydnabod gan Gydweithrediad Ymchwil Clinigol y DU (UKCRC).

Mae UKCRC yn ceisio gwella ansawdd arbenigedd a sicrhau bod mwy ohono ar gael i gynnal treialon yn y DU drwy roi statws cofrestredig i’r Unedau hynny.

I gael eu cofrestru gan UKCRC, rhaid i Unedau ddangos bod ganddynt brofiad helaeth o gydlynu treialon mewn sawl canolfan a’u bod yn cyflogi staff arbenigol i ddatblygu astudiaethau. Rhaid iddynt hefyd ddangos bod ganddynt systemau sicrhau ansawdd cadarn yn ogystal â thystiolaeth o’u gallu i gydlynu treialon dros gyfnodau maith.

Meddai Robert Hills, Cyfarwyddwr yr Uned Treialon Clinigol Haematoleg: "Rwy’n meddwl mai’r elfen bwysicaf o ennill statws cofrestredig yw’r sicrwydd y mae’n ei roi i’r clinigwyr a’r cleifion sy’n cymryd rhan yn ein treialon. Mae’n hollbwysig bod cleifion yn teimlo’n hyderus bod ein treialon yn cael eu cynnal gan staff arbenigol ac yn cadw at y safonau sicrhau ansawdd llymaf."

Meddai Gareth Griffiths, Cyfarwyddwr Uned Treialon Canser Cymru: "Bydd y ffaith fod yr Unedau yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi ennill y statws hwn o gryn fantais wrth ddenu arian a thalent academaidd i’r canolfannau a bydd hefyd yn rhoi hwb i enw da Cymru ym maes ymchwil clinigol yn y DU."

Ychwanegodd Kerry Hood, Cyfarwyddwr Uned Treialon De-ddwyrain Cymru: "Mae hyn yn dangos datblygiad aruthrol yr Uned ers ei chreu ychydig dros flwyddyn yn ôl. Mae’n dweud cyfrolau am ansawdd a chysondeb y gwaith sy’n cael ei wneud gan dîm o weithwyr medrus ac ymroddedig."

Mae’r tair uned gofrestredig yn rhan o’r Sefydliad ar gyfer Trawsfudo, Arloesedd, Methodoleg ac Ymgysylltu (TIME) yn yr Ysgol Feddygaeth.

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Feddygaeth

Uned Treialon De-ddwyrain Cymru

Uned Treialon Clinigol Haematoleg

Uned Treialon Canser Cymru

Cydweithrediad Ymchwil Clinigol y DU (UKCRC)