Skip to content
Skip to navigation menu

English

Penodiad Llyfrgelloedd Ymchwil

23 Ebrill 2012

Research libraries appointment - Web

Etholwyd Janet Peters, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd Prifysgolion yn Gadeirydd Bwrdd RLUK (Llyfrgelloedd Ymchwil y DU).

Mae RLUK yn gonsortiwm o sefydliadau ag enw da yn genedlaethol neu’n rhyngwladol am gyfleusterau ysgolheictod a gwybodaeth ymchwil, sydd â’r nod o lunio a gwireddu gweledigaeth y llyfrgell ymchwil fodern.

"Mae’n anrhydedd mawr cael fy ethol i swydd Cadeirydd RLUK," meddai Janet Peters. "Rwy’n gobeithio adeiladu ar gyflawniadau Phil Sykes, y cyn gadeirydd, gan helpu i ddatblygu rôl RLUK o ran annog datblygiadau yn llyfrgelloedd ymchwil y DU.

"Yma yng Nghaerydd, mae gan ein gwasanaeth llyfrgell enw da am ddarparu gwasanaethau ac adnoddau ymchwil, ac rwy’n credu bod ein haelodaeth â RLUK wedi helpu i feithrin hyn," ychwanegodd Janet. "Yn ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd, rwy’n gobeithio y bydd RLUK yn parhau i wneud y gwahaniaeth hwn i wasanaethau llyfrgell prifysgolion ledled y DU, gan wella ein holl wasanaethau i ymchwilwyr."

Dolenni Cysylltiedig

RLUK.

Gwasanaethau Gwybodaeth.