Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymchwilio i anghydraddoldeb byd-eang

18 Awst 2011

Rhai o’r Sefydliad Datblygu ac Anghydraddoldeb a oedd yn bresennol ym Mhrifysgol Brown. Mae Roderick Galam yn y rhes flaen, yr ail o’r dde.Rhai o’r Sefydliad Datblygu ac Anghydraddoldeb a oedd yn bresennol ym Mhrifysgol Brown. Mae Roderick Galam yn y rhes flaen, yr ail o’r dde.

Mae Myfyriwr Gwyddorau Cymdeithasol Ôl-raddedig, Roderick Galam, wedi bod yn cymryd rhan yng Nghyrsiau Hyfforddi Ymchwil Uwch Brown International, trwy garedigrwydd Prifysgolion Santander.

Roedd astudiaethau ymchwil Roderick yn ymwneud â mudo llafur rhyngwladol o safbwynt y rhai sy’n cael eu "gadael ar ôl", yn enwedig gwragedd morwyr Ffilipinaidd. Roedd y Cwrs Hyfforddi Datblygu ac Anghydraddoldeb, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Brown yn Rhode Island, UDA, yr haf hwn yn ymddangos yn fforwm delfrydol i ddatblygu rhai o’r cwestiynau a oedd ganddo.

Cynhelir Cyrsiau Hyfforddi Ymchwil Uwch Brown International bob haf, â chefnogaeth Prifysgolion Santander er mwyn dod ag ymchwilwyr ac ymarferwyr ifainc at ei gilydd i drafod materion byd-eang sydd ag angen sylw brys. Bu’r Cwrs Hyfforddi Datblygu ac Anghydraddoldeb yn ymchwilio i effaith anghydraddoldeb ar ddatblygu ar draws rhanbarthau deheuol y byd.

Mae cael eich dewis ar gyfer y Cyrsau yn gystadleuol dros ben; cafwyd 1500 o geisiadau ar gyfer 250 o leoedd ar y pedwar cwrs a gynhaliwyd yr haf hwn. Cyflwynodd Roderick argymhelliad ymchwil a oedd yn seiliedig ar ei waith maes yn Ynysoedd y Ffilipinau. Roedd wedi gweld sut mae llawer o bysgotwyr sy’n cael eu recriwtio i weithio ar longau rhyngwladol yn cael eu hecsbloetio a’u cam-drin, ac yn aml yn cael eu gollwng yn Taiwan heb gael eu talu. Nod argymhelliad Roderick oedd archwilio ymhellach i weld sut gallai pysgotwyr a’u teuluoedd ailgodi eu bywydau ar ôl profiadau o’r fath, yn aml heb unrhyw gymorth gan y llywodraeth.

Roedd Roderick, Cymrawd Ôl-raddedig Nippon yng Nghaerdydd, yn un o ddim ond deugain a ddewiswyd i gymryd rhan yn y Cwrs. Bu’n mynychu darlithoedd gan academyddion rhyngwladol ar sawl agwedd ar ddatblygu ac anghydraddoldeb Hefyd, bu gweithdai yn archwilio’r argymhellion ymchwil yn fanwl. Yn achos Roderick, arweiniwyd y gweithdy gan yr Athro Gianpaolo Baiocchi o Brifysgol Brown a’r Athro Tania Li o Brifysgol Toronto.

santander web

Dywedodd Roderick: "Cefais gyfle gwych i gwrdd â llawer o bobl wahanol o Ewrop, Asia, Affrica ac America Ladin ac i ddysgu ganddyn nhw. Cafwyd gan y cyfranogion a’r cydgysylltwyr ddadlau brwd, ymroddedig, angerddol ond colegol ynglŷn â materion sy’n ymwneud ag anghydraddoldeb.

"Rhoddodd y Cwrs gyfle i mi gwrdd ag awdur rwy’n ei edmygu’n fawr, sef Matthew Gutmann, sydd yn awr yn is-lywydd materion rhyngwladol ym Mhrifysgol Brown. Hefyd, cefais gyfle i gwrdd â Chinua Achebe, awdur a deallusyn uchel ei barch o Affrica yr wyf wedi darllen ei nofelau."

Mae Roderick newydd gyflwyno ei draethawd ymchwil, ac mae’n gobeithio y bydd y profiad ar y Cwrs yn gymorth iddo ar gyfer ei yrfa ymchwil yn y dyfodol. Dywedodd: "Cefais fy nghyflwyno i lawer o awduron, syniadau, safbwyntiau a methodolegau ymchwil mewn disgyblaethau eraill. Rwy’n bwriadu darllen mwy am y ‘dull cymharol is-genedlaethol’ oherwydd credaf y bydd yn ddefnyddiol iawn i mi. Gwnes gysylltiadau da mewn sawl rhan o’r byd a chredaf fod yna gyfle i gydweithio yn y dyfodol."

Mae Prifysgolion Santander yn fenter fyd-eang unigryw i gynorthwyo addysg uwch fel modd i ddatblygu cymdeithas a’i gwneud yn llewyrchus. Erbyn hyn mae 900 o brifysgolion mewn 14 o wledydd, gan gynnwys Caerdydd, yn aelodau o rwydwaith Prifysgolion Santander.