Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ar y Stryd Fawr

27 Medi 2012

Right up your streetWrth i’r flwyddyn academaidd newydd ddechrau bydd nifer ohonoch wedi sylwi bod Plas y Parc yn edrych yn wahanol wrth i Stryd Fawr y Myfyrwyr gael ei lansio. Mae Ben Lewis, Pennaeth Gwasanaethau Cynghori Myfyrwyr yn dweud rhagor wrth Blas am y fenter gyffrous hon

"Rwy’n wirioneddol falch o’r gwasanaethau cefnogi rydym yn eu cynnig i fyfyrwyr yma yn y Brifysgol. I gymaint o’n myfyrwyr, dod i’r Brifysgol yw cyfnod mwyaf anhygoel eu bywydau ond ar yr un pryd gall fod yn un o gyfnodau mwyaf heriol eu bywydau. Felly, mae’r gefnogaeth rydyn ni’n ei chynnig iddyn nhw’n amhrisiadwy.

"Er ein bod yn cynnig bron â bod popeth sydd ei angen ar fyfyrwyr gydol eu hoes addysgol rydyn ni’n aml yn eu clywed yn dweud nad oedden nhw’n gwybod bod gwasanaeth arbennig ar gael neu doedd ganddyn nhw ddim syniad ble i ddod o hyd iddo, sef un o’r rhesymau pam rydyn ni’n lansio Stryd Fawr y Myfyrwyr.

"Un o brif amcanion y Stryd Fawr yw gwella ymwybyddiaeth am y cyfleusterau a’r gwasanaethau ar Blas y Parc a’r ddealltwriaeth ohonyn nhw – o ran ble i ddod o hyd iddyn nhw a’r hyn y maen nhw’n ei gynnig. Drwy roi hunaniaeth gref a bywiog i’r Stryd Fawr, rydyn ni’n gobeithio y bydd y myfyrwyr a’r staff yn uniaethu â hi ac efallai’n sylwi ar wasanaethau ac adeiladau na fydden nhw wedi gwybod oedd yno fel arall.

"Mae baneri postyn lamp wedi cael eu gosod y tu allan i bob adeilad allweddol ar Blas y Parc i ysbrydoli a rhoi gwybodaeth. Bydd y rhain yn eu lle am y 6 wythnos nesaf ac wedyn bydd baneri i ddangos y ffordd yn dal i roi sylw parhaol i bob un o’n gwasanaethau allweddol.

"Wrth inni ddechrau ar Wythnos y Glas pan fydd miloedd o fyfyrwyr yn glanio ar gampws y Brifysgol bydd ‘Llysgenhadon y Stryd Fawr’ wrth law i gynnig help a chyngor yn ogystal â chyflwyno’r gwasanaethau sydd ar gael.

"Mae’r gymuned yn rheswm pwysig arall dros lansio brand y Stryd Fawr – hynny yw, cymuned y myfyrwyr, cymuned y staff a holl gymuned Prifysgol Caerdydd gyda’i gilydd.

"Gan fod y campws yn un helaeth ac ar wasgar dros wahanol rannau o’r ddinas mae’n anodd cydio yn yr ymdeimlad hwnnw o berthyn a balchder sydd gan fyfyrwyr a staff am fod yn rhan o sefydliad mor ddiddorol ac amrywiol. Gobeithio y bydd y Stryd Fawr sydd bellach yn ei lle ar Blas y Parc yn ogystal â’r gweithgareddau rydym wedi’u cynllunio gydol Wythnos y Glas a thu hwnt yn helpu i aildanio’r ymdeimlad hwnnw o ddathlu a chyffro.

"Rydyn ni’n annog myfyrwyr i ryngweithio â’i gilydd ar y Stryd Fawr drwy ein dilyn ar Twitter @StudentHighSt a defnyddio nod clwyd #studenthighstreet. Byddai’n wych petai’r staff yn gallu ymuno â’r trafodaethau hyn a chynnig geiriau o gyngor a chroeso efallai, i’n myfyrwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd."