Skip to content
Skip to navigation menu

English

Eich stryd fawr chi

27 Medi 2012

Right up your streetWrth i’r flwyddyn academaidd newydd gychwyn, bydd myfyrwyr Caerdydd yn gweld ochr newydd i’r Brifysgol gyda lansiad Stryd Fawr y Myfyrwyr.

Wedi ei dylunio i godi ymwybyddiaeth o wasanaethau allweddol cyfredol, nod Stryd Fawr y Myfyrwyr yw darparu popeth sydd ei angen ar fyfyrwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd drwy gydol eu bywydau addysg.

Ar y Stryd Fawr, gall myfyrwyr ganfod ystod o wasanaethau i’w helpu i gwrdd â myfyrwyr eraill, edrych ar ôl eu hiechyd a gwella eu sgiliau cyflogadwyedd.

Bydd y Stryd Fawr yn cael ei lansio yn ystod Pythefnos y Glas, pan fydd miloedd o fyfyrwyr yn glanio ar gampws y Brifysgol.  I ddathlu’r lansiad bydd "Llysgenhadon y Stryd Fawr’ wrth law i gynnig cymorth  a chyngor ynghyd â chyflwyno’r gwasanaethau sydd ar gael.

Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Ymgynghorol i Fyfyrwyr, Ben Lewis: "Stryd Fawr y Myfyrwyr yw’r lleoliad un stop ar gyfer yr holl bethau mae’r Brifysgol yn eu darparu i helpu ein myfyrwyr wneud y gorau o’u hamser yma. Mae’r gwasanaethau hyn yn amhrisiadwy ac rydym yn gobeithio y byddwn yn codi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd ar gael drwy ddefnyddio brand Stryd Fawr y Myfyrwyr gan sicrhau bod pob un o’n myfyrwyr yn cael y profiad prifysgol gorau i gyd."

Mae’r gwasanaethau ar y Stryd Fawr yn cynnwys y Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr lle gall myfyrwyr gael cyngor ac arweiniad proffesiynol, y Ddesg Gwasanaeth TG, Caplaniaethau a Chanolfan Iechyd y Brifysgol. 

Mae hefyd yn gartref i Undeb y Myfyrwyr, Canolfan y Graddedigion, ynghyd â swyddfa diogelwch 24 awr. 

Yn ystod Pythefnos y Glas, gall myfyrwyr rhyngweithio gyda’i gilydd ar y Stryd Fawr trwy ein dilyn ni ar  Twitter @StudentHighSt a defnyddio’r stwnshtag #Studenthighstreet.

Ychwanegodd Ben Lewis: "Wrth i brofiad myfyrwyr barhau i ddatblygu byddem wir yn croesawu sylwadau gan ein myfyrwyr ynglŷn â’u barn am y Stryd Fawr a sut y gallwn wella ar yr hyn rydym yn ei gynnig."

Dolenni Perthynol

Canolfan Cymorth i Fyfyrwyr