Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cydnabyddiaeth frenhinol

13 Mehefin 2011

Dick-Roberts WEBDick Roberts

Mae unigolion blaenllaw yn y Brifysgol wedi ennill cydnabyddiaeth frenhinol yn Anrhydeddau blynyddol Pen-blwydd y Frenhines.

Mae Dick Roberts, Is-gadeirydd Cyngor y Brifysgol ac Optometrydd Ymgynghorol i Lywodraeth Cymru, wedi derbyn CBE i ddilyn ei OBE ac mae’r Athro Geraint Williams, yr Ysgol Feddygaeth, wedi derbyn OBE am wasanaethau i feddygaeth.

Wrth groesawu’r newyddion, dywedodd yr Is-ganghellor, David Grant: "Mae’r anrhydeddau hyn yn deyrnged i’r cyfraniadau sylweddol gan y ddau gydweithiwr i’r Brifysgol ac wrth godi safonau gofal iechyd ac optometreg yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

"Rwyf wrth fy modd yn eu llongyfarch ar ran yr holl Brifysgol."

Daeth Dick Roberts, a fu’n fyfyriwr yn y Brifysgol, yn Is-gadeirydd y Cyngor ym mis Awst 2004 ac mae wedi cadeirio Pwyllgor Strategaeth ac Adnoddau’r Brifysgol ers 2000.

Mae’n optometrydd hunangyflogedig ac yn Gymrawd Coleg Optometryddion Prydain (FBCO) ac Academi Optometreg America (FAAO). Derbyniodd OBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd ym 1998 ac ym mis Gorffennaf 2000 fe’i penodwyd yn Gynghorydd Optometrig Ymgynghorol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, penodiad a adnewyddwyd ym mis Mehefin 2003.

Fe’i etholwyd yn Gymrawd am Oes gyda Choleg yr Optometryddion ym mis Ebrill 2004 i gydnabod ei gyfraniad i’r proffesiwn optometreg yn y DU, ac ym mis Hydref 2006 fe’i gwnaed yn Aelod er Anrhydedd o Gymdeithas Optegwyr Cyflenwi Prydain am ei gyfraniad at hyrwyddo’r proffesiwn.

Professor Geraint Williams WEBYr Athro Geraint Williams

Mae’r Athro Williams yn Athro Patholeg, yn gyn Is-ddeon Derbyniadau Meddygol yn yr Ysgol Meddygaeth, ac yn Histopatholegydd Ymgynghorol er Anrhydedd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Patholeg gastroberfeddol glinigol yw maes penodol ei ddiddordeb a’i arbenigedd. Mae wedi cyhoeddi nifer o bapurau ymchwil, adolygiadau ac erthyglau golygyddol, ac mae’n gydawdur prif werslyfr Patholeg Gastroberfeddol y DU, a Fascicle on Tumours of the Intestines, sef cyfrol glodfawr a gyhoeddwyd gan AFIP yr Unol Daleithiau.

Mae wedi gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau Cynghori’r Llywodraeth, gan roi cyngor ar amrywiaeth o faterion o garsinogenesis i sgrinio am ganser y coluddyn; mae wedi cadeirio Adran Patholeg Cymdeithas Gastroenteroleg Prydain a Phwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru; mae wedi gwasanaethu ar Gyngor a nifer o bwyllgorau Coleg Brenhinol y Patholegwyr; a hyd at yn ddiweddar ef oedd Llywydd Adran Prydain yr Academi Patholeg Ryngwladol.

Yn 2002 etholwyd yr Athro Williams yn Gymrawd Academi’r Gwyddorau Meddygol. Mae wedi’i wahodd i ddarlithio ledled y byd ac wedi gweithredu fel arholwr allanol i lawer o brifysgolion yn y DU ac Iwerddon, ynghyd â Hong Kong a Malaysia. Bu’n Is-ddeon Derbyniadau Meddygol am chwe blynedd hyd at 2010 a bu’n goruchwylio dewis a recriwtio myfyrwyr meddygaeth i Brifysgol Caerdydd. Mae’n Gymro genedigol sydd wedi gweithio yn Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, ac ym Mhrifysgol Caerdydd ers dros 30 mlynedd ac mae ar fin ymddeol. Yn ddiweddar, fe’i etholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Dolenni perthnasol