Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr y Gymdeithas Frenhinol

07 Chwefror 2011

Dr Daniel Farewell

Mae Dr Daniel Farewell o’r Ysgol Feddygaeth wedi ennill gwobr ymchwil y Gymdeithas Ystadegol Frenhinol 2011 mewn cydnabyddiaeth o’i gyfraniad gwreiddiol i fethodoleg hydredol a methodoleg hanes digwyddiadau a’u cydberthynas.

Defnyddiodd Dr Farewell, sy’n gweithio yn yr Adran Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus, syniadau o ddadansoddiad hanes digwyddiadau i ddatblygu dulliau newydd o ddadansoddi data hydredol, yn enwedig pan fydd gwerthoedd ar goll.

Arweiniodd ymchwil ei ddoethuriaeth, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Lancaster, at bapur a ddarllenwyd o flaen yr RSS yn 2007 ar ddadansoddi data hydredol pan fydd unigolion yn gadael cyn cwblhau’r astudiaeth.

Dyfernir Gwobr Ymchwil yr RSS bob dwy flynedd ar gyfer cyfraniad gwreiddiol pwysig i ddamcaniaeth neu gymhwysiad ystadegol fel y dangosir mewn gwaith a gyhoeddir mewn llenyddiaeth agored, ac wedi’i anelu at weithwyr ymchwil sydd newydd gychwyn ar eu gyrfa ymchwil.

Dolenni perthynol