Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhodd ymchwil arwr rygbi

10 Medi 2012

Gareth Edwards

Bydd un o arwyr rygbi Cymru a’r Llewod Prydeinig yn helpu i roi hwb i ymchwil blaenllaw’r Brifysgol i glefyd Alzheimer trwy roi rhodd elusennol.

Bydd Gareth Edwards yn cymryd rhan yn ei chweched diwrnod golff elusennol blynyddol i enwogion, yng Ngwesty’r Celtic Manor, ddydd Gwener 14 Medi.

Bydd y diwrnod golff yn dod i ben gyda chinio â chyflwyniadau, ac arwerthiant elusennol er budd Sefydliad y Deillion Caerdydd a Chanolfan y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC) ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig y Brifysgol yn yr Ysgol Feddygaeth.

Bydd Gareth Edwards, a enillodd y Gamp Lawn dair gwaith gyda Chymru yn ystod y 1970au, yn croesawu llu o’i ffrindiau o fyd adloniant a diddanu ar gyfer y digwyddiad ar y cwrs Twenty Ten.

Mae’n Llywydd Sefydliad y Deillion Caerdydd, sydd wedi elwa o’r pum digwyddiad blaenorol, ond dyma’r tro cyntaf y mae’r diwrnod golff wedi cefnogi canolfan ymchwil meddygol blaenllaw'r Brifysgol.

Meddai Gareth Edwards: "Dechreuom y Diwrnod Golff i ddathlu fy mhen-blwydd yn 60 mlwydd oed yn ôl yn 2007, ond roedd mor boblogaidd, rydym ni’n parhau i ddod yn ôl bob blwyddyn.

"Rydym yn cael llawer o hwyl gyda llawer o hen ffrindiau ar y cwrs golff, ond mae hefyd yn foddhaus iawn codi arian i’r achosion gwerth chweil hyn."

Mae perchennog y Celtic Manor, Syr Terry Matthews, yn eiriolwr brwd dros ymchwil blaenllaw Prifysgol Caerdydd ac mae’n Noddwr Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd y Brifysgol.

Dywedodd yr Athro Julie Williams, sy’n arwain ymchwil i glefyd Alzheimer yng Nghanolfan MRC y Brifysgol: "Rydym yn hynod ddiolchgar am haelioni a chymorth Gareth, sy’n gwneud ein brwydr i ddarganfod achosion dementia yn haws.

"Mae gennym ni lawer o waith i’w wneud ac mae angen pob cymorth arnom."

Dolenni cysylltiedig:

Y Celtic Manor