Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynhadledd Sacher Perspectives

13 Mawrth 2012

Sacher perspectives pic Web

Mae’r Ysgol Gerdd yn cynnal y gynhadledd gyntaf yn y DU i ddathlu etifeddiaeth Paul Sacher. Roedd yr arweinydd a’r impresario hwn o’r Swistir yn un o’r unigolion mwyaf pwerus ym myd cerdd yn y ganrif ddiwethaf.

Enwyd Paul Sacher y trydydd dyn mwyaf cyfoethog yn y byd yn y 1990au ac fe gomisiynodd dros 300 darn gan gyfansoddwyr gan gynnwys Igor Stravinsky, Béla Bartók, Richard Strauss, Henri Dutilleux a Harrison Birtwistle, ac ef a arweiniodd sawl un o’r perfformiadau premiere.

Cafodd Sefydliad Paul Sacher ei sefydlu ym Masel ym 1973 a’i ddiben gwreiddiol oedd gwarchod llyfrgell gerdd estynedig Sacher, gan gynnwys casgliadau llawn o sawl un o gyfansoddwyr pwysicaf yr 20fed ganrif. Erbyn hyn, mae’r Sefydliad yn ganolfan ymchwil ryngwladol a'r storfa gyfoethocaf o ddeunyddiau cyfansoddiadol yn y byd.

Cynhelir cynhadledd Sacher Perspectives ar 16-17 Mawrth yn yr Ysgol Gerdd mewn cydweithrediad â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Sefydliad Paul Sacher, Llysgenhadaeth y Swistir yn Llundain, y Gymdeithas Gerdd Frenhinol, Pro Helvetia o’r Swistir, Cronfa Ddiwylliannol y Swistir ym Mhrydain a Sefydliad Stanley Thomas Johnson o’r Swistir.

Bydd yn dod ag ysgolheigion, perfformwyr a chyfansoddwyr ynghyd i drin a thrafod materion sy’n codi o’r archwiliad o ffynonellau yn Sefydliad Sacher. Byddant hefyd yn ystyried sut mae llawysgrifau, brasluniau, gohebiaeth a deunyddiau eraill yn ehangu’r ffordd rydym yn meddwl am gerddoriaeth y cyfansoddwyr yn y casgliadau ac am astudio ffynonellau’n gyffredinol.

Bydd arddangosfa gysylltiedig yn dod â chopïau cywir o lawysgrifau sydd gan Sefydliad Sacher i Brydain am y tro cyntaf a’u harddangos yn yr Ysgol. Caiff hon ei hagor yn ffurfiol gan Ei Ardderchowgrwydd Anton Thalmann, Llysgennad y Swistir i’r DU ar 16 Mawrth.

Ar 16 Mawrth, bydd cyngerdd yn cael ei darlledu’n fyw ar BBC Radio 3 o Neuadd Hoddinott y BBC. Bydd yn cynnwys gwaith o bwys a gomisiynwyd gan Paul Sacher neu a gyflwynwyd iddo, ac Opera Genedlaethol Cymru’r BBC fydd yn eu perfformio gyda Thierry Fischer o’r Swistir yn Brif Arweinydd.

Meddai trefnydd a sylfaenydd y prosiect, Dr Caroline Rae: "Mae’n gyfle gwych i Brifysgol Caerdydd allu trefnu’r digwyddiad hwn sy’n rhoi llwyfan ar gyfer ymchwil newydd o bwys yn ogystal â pherfformiadau cerddorol o’r radd flaenaf. Mae cydweithio â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wrth lunio rhaglen Tymor Sacher Caerdydd wedi bod yn fraint.

"Mae gennym gysylltiadau cryf â’r Swistir yng Nghaerdydd: mae Dr Robert Piencikowski o Sefydliad Sacher yn Ddarlithydd Anrhydeddus yn yr Ysgol, mae Prif Arweinydd BBCNOW yn dod o’r Swistir hefyd, ac rydym yn hynod ffodus i gael Conswl Anrhydeddus mor rhagweithiol a brwdfrydig i’r Swistir yng Nghymru, sef Ruth Thomas-Lehmann."

Yn ogystal â chynnal y gynhadledd a digwyddiadau cysylltiedig, mae’r Ysgol Gerdd mewn cydweithrediad â BBCNOW wedi bod yn cynnal Tymor Sacher Caerdydd, sef cyfres o gyngherddau sy’n dangos rhai o’r gwaith pwysicaf a gomisiynodd Sacher.

Cewch ragor o wybodaeth, gan gynnwys manylion cofrestru a rhaglen lawn o’r digwyddiadau, yn www.caerdydd.ac.uk/music/sacher

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Gerdd