Skip to content
Skip to navigation menu

English

Santander yn adnewyddu cytundeb â Chaerdydd

28 Hydref 2011

Santander1 webPrif Swyddog Gweithredol Santander UK, Ana Botín, a’r Is-ganghellor, Dr David Grant, yn llofnodi’r cytundeb newydd

Mae Santander, sef y banc pumed mwyaf yn y Deyrnas Unedig, wedi adnewyddu cytundeb tair blynedd cyfredol â Chaerdydd. Bydd y cytundeb newydd yn rhoi cyfanswm o £225,000 o gyllid dros y tair blynedd nesaf.

Llofnodwyd y cytundeb gan Ana Botín, Prif Swyddog Gweithredol Santander UK, ac Is-ganghellor y Brifysgol, Dr David Grant, mewn seremoni gyda staff a myfyrwyr y Brifysgol ac aelodau o’r banc.

Santander2 webBydd tîm rasio moduron Fformiwla Myfyrwyr yn un o’r prosiectau sy’n cael cymorth yn y cytundeb newydd â Santander. O’r chwith i’r dde y mae aelod o’r tîm, Michael Bryant, yr Is-ganghellor Dr David Grant, aelod o’r tîm, Tom Robinson, Prif Swyddog Gweithredol Santander UK, Ana Botín, a Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Marcus Coates-Walker.

Bydd y banc yn ariannu ysgoloriaethau a dyfarniadau i fyfyrwyr a staff astudio yn y Deyrnas Unedig a thramor. Bydd Santander hefyd yn rhoi cymorth i’r Gronfa Galedi ar gyfer Myfyrwyr, grant ymchwil i Ysgol y Gymraeg, cymorth i Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd Caerdydd, grantiau symudedd i Ysgol Fusnes Caerdydd a chymorth ar gyfer uned datblygu myfyrwyr.

Meddai Dr Grant: "Mae Prifysgol Caerdydd yn hynod falch o barhau â’i phartneriaeth â ‘Santander Universities’ sy’n fuddiol i’r ddau ohonom. Rydym yn croesawu cymorth hael Santander i fyfyrwyr ac ymchwilwyr, a fydd yn caniatáu i’r Brifysgol ddatblygu amrywiaeth o brosiectau academaidd, llawer ohonynt yn adeiladu ar y cysylltiadau cadarn sydd eisoes yn bodoli gennym â Sbaen, Portiwgal ac America Ladin. Bydd y cytundeb newydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n dymuno cychwyn busnesau neu fentrau cymdeithasol, a datblygu sgiliau cyflogaeth allweddol eraill. Mae’r bartneriaeth â Santander wedi bod yn hynod doreithiog hyd yn hyn ac edrychaf ymlaen at ddeilliannau cyffrous pellach o’n cytundeb newydd."

Yn eu hareithiau, fe wnaeth Ms. Botín a Dr Grant ill dau amlygu pwysigrwydd trosglwyddo gwybodaeth ac ymchwil o brifysgolion i gymdeithas. Am y rheswm hwnnw, bydd peth o gyllid Santander yn cael ei gyfeirio at fyfyrwyr sy’n entrepreneuriaid, gan gynnwys: ariannu gwobrau ar gyfer rhagoriaeth mewn menter ac entrepreneuriaeth, cymorth i gystadleuaeth syniadau busnes SPARK a chyfraniad at brosiect rasio Fformiwla Caerdydd.

Meddai Ana Botín: "Mae ymrwymiad Santander i’r gymuned prifysgolion wedi dod yn un o nodweddion allweddol ein hunaniaeth. Caerdydd oedd un o’r prifysgolion cyntaf i ymuno â’n rhwydwaith yn y Deyrnas Unedig nôl yn 2008. Mae adnewyddu’r cytundeb hwn am dair blynedd arall yn dangos cryfder y berthynas rhwng Caerdydd a Santander, ac rwyf yn siŵr y bydd yn parhau am flynyddoedd i ddod".

Cychwynnodd Santander, drwy ei Santander Universities Global Division, ei gynghrair â phrifysgolion ym 1996. Ers hynny, mae’r banc wedi llofnodi 975 o gytundebau â 15 o wledydd, gan gynnwys Tsieina, Brazil, Mexico, ac Unol Daleithiau America. Yn y Deyrnas Unedig, dechreuodd y rhwydwaith ar ei weithgarwch yn 2007 a heddiw mae 50 o brifysgolion bellach yn aelodau. Ymunodd Prifysgol Caerdydd ym mis Medi 2008, sef y brifysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn cyllid gan Santander.

Fe wnaeth Ana Botín hefyd fanteisio ar y cyfle i agor cangen prifysgol newydd o fanc Santander ar y campws. Mae gan Santander 31 o ganghennau prifysgol ar draws y Deyrnas Unedig, gan gynnig gwasanaethau bancio ac ariannol i staff a myfyrwyr.

 

Tags