Skip to content
Skip to navigation menu

English

Achub bywydau

15 Mai 2013

Achub bywydau

Gyda dros 6,000 aelod o staff nid yw’n syndod fod gennym nifer mawr o unigolion sy’n rhoi o’u hamser eu hunain drwy wirfoddoli yn eu cymunedau lleol.

Tri aelod sy’n gwneud hyn yw Andy Berry, Dr Kate Gilliver a Mike Kennard sydd ill tri’n aelodau o Dîm Achub Mynydd Canol y Bannau.

Ymrwymiad gwirfoddolwyr fel Andy, Kate a Mike sy’n galluogi’r tîm i gynnal gwasanaeth sy’n weithredol, gan sicrhau diogelwch y cyhoedd sy’n byw ac yn gweithio yn ardal Canol y Bannau.

Rhannodd y criw â Blas pam a sut penderfynon nhw ymuno â’r tîm achub mynydd a sut maen nhw’n teimlo iddyn nhw gael budd o wirfoddoli:

Mae Mike Kennard, Rheolwr Systemau yn yr Ysgol Fathemateg wedi bod yn wirfoddolwr gyda Thîm Achub Mynydd Canol y Bannau ers chwe blynedd, ac ar hyn o bryd mae’n Arweinydd Criw o dan hyfforddiant.

Penderfynodd Mike ymuno â thîm Achub Mynydd Canol y Bannau ar ôl taith i Dartmoor. Yn ystod ei gyfnod ar y tîm, mae Mike wedi ymateb i amrywiaeth o alwadau, o awyrennau’n taro copaon mynyddoedd i’r chwilio am April Jones ym Machynlleth yn ddiweddar. Dywedodd Mike wrthym sut mae ei brofiadau wedi ei helpu wrth ei waith ym Mhrifysgol Caerdydd, o weithio fel aelod effeithiol o’r tîm i gydymdeimlo ag amrywiaeth mawr o bobl.

Gwrandewch ar Mike yn rhannu ei brofiadau gyda Thîm Achub Mynydd Canol y Bannau

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


 

Mae Dr Kate Gilliver yn Ddarlithydd yn yr Ysgol Hanes, Crefydd ac Archaeoleg. Dechreuodd Kate ymwneud â gweithgarwch chwilio ac achub drwy wirfoddoli fel ‘dogsbody’ gyda’r Gymdeithas Cŵn Chwilio ac Achub. Yna, ddwy flynedd a hanner yn ôl penderfynodd ymuno â Thîm Achub Mynydd Canol y Bannau.

Dywedodd Kate wrthon ni nad oes rhaid bod yn "dwlu ar y bryniau neu’n ddringwr heb ei ail" i fod yn rhan o’r tîm. Mewn gwirionedd does dim rhaid i chi fod yn aelod gweithredol o’r tîm o gwbl, gan y gallwch chi gymryd rhan hefyd drwy roi cymorth a chodi arian i’r tîm.

Gwrandewch ar Kate yn rhannu ei phrofiadau gyda Thîm Achub Mynydd Canol y Bannau

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


 

Andy Berry yw Cyfarwyddwr yr Uned Diogelwch, Iechyd ac Amgylchedd Galwedigaethol. Chwe mis yn ôl, daeth Andy yn aelod Sylfaenol o’r tîm, ar ôl treulio "llawer o oriau ym mherfedd cefn gwlad yn aros i gael fy achub" dros nifer o flynyddoedd fel gwirfoddolwr gyda’r Gymdeithas Cŵn Chwilio ac Achub. Roedd Andy eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned a gwneud rhywbeth a oedd yn cynnig her a boddhad iddo.

Gwrandewch ar Andy yn rhannu ei brofiadau gyda Thîm Achub Mynydd Canol y Bannau

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


 

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan brofiadau’r grŵp cewch ragor o wybodaeth am dîm Achub Mynydd Canol y Bannau a sut i gymryd rhan yn www.cbmrt.org.uk .

Ydych chi’n gwirfoddoli yn eich cymuned leol? Os felly, byddem wrth ein bodd yn clywed eich stori. Os ydych chi eisiau rannu eich profiadau’n gwirfoddoli mewn rhifyn o Blas yn y dyfodol, anfonwch neges e-bost i blas@cardiff.ac.uk