Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dweud hwyl fawr

03 Mehefin 2013

Jason Dunlop

Y mis hwn rydyn ni’n dweud hwyl fawr wrth Jason Dunlop, Prif Weithredwr Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae Jason yn gwneud y gwaith ers deng mlynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw gwelodd lawer o newidiadau yn y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr hefyd.

Cawson ni sgwrs â Jason i glywed ei atgofion am y Brifysgol ac i gael gwybod beth bydd yn gweld ei eisiau pan fydd yn gadael.

Meddai Jason: "Mae Prifysgol Caerdydd yn lle llawn bwrlwm sy’n gwthio ffiniau. Mae’n lle sy’n gweithredu’n hytrach na sôn am wneud hynny, ac mae’r myfyrwyr yn bwysig. Mae’r Brifysgol yn gallu tynnu ar ei hanes cyfoethog a’i hymdeimlad o le."

Hefyd dywedodd wrthym ei fod yn credu mai Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yw’r gorau yn y wlad, a’i fod yn fan lle mae arweinwyr yfory’n cael eu datblygu.

Gwrandewch ar Jason yn rhannu uchafbwyntiau ei yrfa yn y podlediad hwn:

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Yn ystod ei gyfnod yn Undeb y Myfyrwyr, mae Jason wedi bod yn ymwneud â nifer o fentrau, sydd wedi bod o fudd nid yn unig i’n myfyrwyr ni, ond hefyd i gymuned ehangach y Brifysgol. Mae prosiectau fel ymgyrch ailgylchu ‘Get It Out for Cardiff’ a phrosiectau gwirfoddoli myfyrwyr wedi gweld myfyrwyr yn ymgysylltu â phobl Caerdydd er mwyn gwneud gwahaniaeth.

Hefyd mae Jason wedi bod yn goruchwylio datblygiad digwyddiadau myfyrwyr fel Gemau Rhyng-golegol Cymru, sydd bellach yn uchafbwynt calendr chwaraeon myfyrwyr yng Nghymru, gyda thua 15,000 cefnogwr yn cefnogi eu timau eleni.

Tags