Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwyddoniaeth Mewn Iechyd yn mynd at galon y mater

14 Mawrth 2008

Mae dros 500 o fyfyrwyr Lefel A o dros 35 o ysgolion wedi dod wyneb yn wyneb â chalon yn curo fel rhan o ddigwyddiad Gwyddorau Mewn Iechyd yn Fyw blynyddol y Brifysgol.

Dim ond un o 17 gweithgaredd trwy gydol y dydd, mae disgyblion Blwyddyn 12 ar draws Cymru a Lloegr wedi ymweld ag Ysgol Feddygol Caerdydd er mwyn cymryd rhan mewn taith glinigol ryngweithiol lle cânt y cyfle i weld calon yn curo. Yn ogystal, caiff y myfyrwyr gyfle i weld anatomi calon fyw, dysgu am sut gall pethau fynd o chwith gyda’r galon, a sut caiff gwyddoniaeth ei ddefnyddio i drin abnormaleddau.

Gwyddoniaeth Mewn Iechyd yn Fyw, sy’n cael ei gynnal gan yr Ysgol Feddygol a Sefydliad Ymchwil Calon Cymru Syr Geraint Evans, yw un o uchafbwyntiau calendar cyhoeddus dathliadau Cylchwyl 125 mlynedd y Brifysgol. Mae hefyd yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus y Brifysgol i ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (Mawrth 7-16).

Bellach yn ei 15fed mlynedd, mae Gwyddoniaeth Mewn Iechyd yn Fyw yn gyfle i bobl ifanc ddarganfod y wyddoniaeth go iawn tu ôl i feddyginiaeth, ac i weld drostynt eu hunain y cyfleoedd astudio a gyrfaol sydd ar gael iddynt ym meysydd iechyd, biofeddygaeth a’r gwyddorau.

Bydd y digwyddiad eleni’n cyfuno sgyrsiau, arddangosfeydd a chyflwyniadau achosion clinigol ar bynciau mor amrywiol â microbau, ffisiotherapi, geneteg, lewcemia, DNA a microsgopeg a bydd cyfle i’r myfyrwyr ymweld â labordai ymchwil yn yr Ysgol Feddygol.

Dywedodd James Matthews, cydlynydd Arloesi ac Ymrwymo’r Ysgol Feddygol: "Mae’r Brifysgol ar flaen y gad ym maes ymchwil ac addysg feddygol ryngwladol. Dyma’r cyfle perffaith i bobl sy’n ystyried dilyn gyrfa ym meysydd y gwyddorau neu iechyd weld faint o lwybrau sy’n agored iddynt. Er bod ymchwil meddygol yn swydd ddifrifol mae hefyd yn gallu bod yn hwyl ac yn her ddeallusol."

Mae yna ystod o ddigwyddiadau eraill wedi’u trefnu ar gyfer cynulleidfaoedd gwahoddedig yn ystod yr Wythnos, sy’n anelu at hyrwyddo gwyddoniaeth a pheirianneg i bobl ifanc.

Mae’r Brifysgol yn cydnabod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg bob blwyddyn ac mae digwyddiadau cyhoeddus eleni’n codi cwestiynau fel a yw’n bosib y bydd Daleks, tyrnsgriwiau sonig a theithio drwy amser byth yn realaeth? Beth fydd effeithiau Morglawdd yr Afon Hafren? Ai gwaredwr neu ddinistriwr bydd technoleg nano?

Am fwy o wybodaeth ynghylch Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg a digwyddiad byw'r Gwyddorau Mewn Iechyd yn Fyw, ewch i www.caerdydd.ac.uk.