Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwaith gwyddonydd ar blastigedd synaptig yn ennill Cymrodoriaeth iddo

08 Mai 2013

Kevin Fox16_web

Mae Athro o Brifysgol Caerdydd wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei gyfraniad at ddatblygiad gwyddoniaeth feddygol yn sgil ei ethol i Gymrodoriaeth Academi’r Gwyddorau Meddygol.

Derbyniodd yr Athro Kevin Fox o Ysgol y Biowyddorau yr anrhydedd am ei ymchwil i blastigedd synaptig, sy’n taflu goleuni ar gyflyrau meddygol nychus fel sgitsoffrenia, awtistiaeth a chlefyd Alzheimer ac yn cynnig llwybrau ar gyfer llunio therapïau yn y dyfodol.

Wrth sôn am arwyddocâd yr anrhydedd, meddai’r Athro Fox:

"Dyma gydnabyddiaeth werthfawr ar gyfer y gwaith a wnaed gan bawb yn y labordy dros y blynyddoedd i geisio deall un o nodweddion sylfaenol yr ymennydd. Rwyf wrth fy modd o gael ymuno â’r academi bwysig a dylanwadol hon o wyddonwyr a chlinigwyr."

Caiff Cymrodorion yr Academi eu hethol am eu rhagoriaeth mewn ymchwil feddygol, am gymhwyso gwybodaeth wyddonol yn arloesol neu am wasanaeth nodedig i ofal iechyd.

Dros y ddau ddegawd diwethaf, mae ymchwil yr Athro Fox wedi archwilio’r prosesau plastigedd synaptig sy’n caniatáu i’r rhan o’r ymennydd sy’n gyfrifol am y golwg a chyffyrddiad i addasu i newidiadau mewn profiad.

Mae ei astudiaethau wedi cynnig golwg manwl i wyddonwyr ar brosesau sylfaenol plastigedd synaptig sy’n hanfodol ar gyfer gwifro’r cortecs yn gywir yn ystod datblygiad a chynnig gallu gydol oes i addasu i amgylchedd newidiol yn ystod oedolaeth.

Bellach, mae’r Athro Fox yn rhoi sylw i ddatblygiad a phlastigedd y cortecs blaen – y rhan o’r ymennydd sy’n sylfaen i weithrediad gweithredol, ynghyd â sylw, cof byrdymor, cynllunio a symbylu – mewn ymdrech i ddeall cyflyrau seiciatryddol lle mae’n ymddangos bod y plastigedd yn ddiffygiol.

Meddai Cyfarwyddwr Ysgol Biowyddorau Caerdydd, yr Athro Ole Petersen FRS, a oedd yn un o Gymrodorion Sefydlu Academi’r Gwyddorau Meddygol ym 1998:

"Mae ethol Kevin Fox i Academi’r Gwyddorau Meddygol, sy’n sefydliad cynyddol bwysig a hynod ddylanwadol, yn gydnabyddiaeth haeddiannol iawn o’r corff pwysig o waith a gyhoeddwyd gan Kevin a’i grŵp dros nifer o flynyddoedd yn y cyfnodolion gwyddonol rhyngwladol mwyaf cystadleuol.

"Mae gwaith Kevin, sy’n dal i gael ei gefnogi gan Grant Rhaglen yr MRC, yn cael ei gydnabod yn fyd-eang fel gwaith hynod arloesol, a chaiff ganmoliaeth am ei drylwyredd a’i fanylrwydd. Mae ethol Kevin i’r Academi yn newyddion gwych i Ysgol y Biowyddorau ac i Brifysgol Caerdydd."

Bydd y Cymrodorion newydd yn cael eu derbyn yn ffurfiol i’r Academi mewn seremoni ddydd Mercher, 26 Mehefin 2013.

Dolenni defnyddiol


Ysgol Biowyddorau Caerdydd