Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gosod y safonau ar gyfer newyddiadurwyr

09 Rhagfyr 2008

Cydnabuwyd diploma ôl-raddedig mewn newyddiaduraeth papur newydd a gynigir gan yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol fel y cwrs newyddiaduraeth sy’n cyflawni orau yn y DU gan gorff achredu’r diwydiant.

Cyflawnodd myfyrwyr ar y cwrs y gyfradd basio uchaf am unrhyw gwrs hyfforddi newyddiaduraeth a achredwyd gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr. Yr Athro Richard Tait, cyfarwyddwr Canolfan Newyddiaduraeth yr Ysgol, dderbyniodd y wobr am y cwrs ôl-radd uchaf ei berfformiad.

Mae 69 o ganolfannau yn y DU, wedi eu hachredu gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr. O’r rhain, yr Ysgol Newyddiaduraeth ddaeth i’r brig yn erbyn 11 o gyrsiau ôl-radd newyddiaduraeth yn yr un categori uniongyrchol

Dwedodd yr Athro Tait: "Mae hwn yn ganlyniad gwych i Gaerdydd ac yn adlewyrchu gwaith caled myfyrwyr ar y cwrs diploma ac ymroddiad a phroffesiynoldeb David English, Glyn Mottershead a Sara Hadwin a’r holl diwtoriaid sy’n gwneud y diploma’n gwrs sy’n cael ei gydnabod fel arweinydd brand addysg newyddiaduraeth Prydain"

Dwedodd Prif Weithredwr y Cyngor, Joanne Butcher: "Ar adeg pan fydd nifer o ddiwydiannau’n cwyno am ostwng safonau ym myd addysg, mae tystysgrif ragarweiniol newyddiaduraeth yn dal i fod yn un o’r cymwysterau cyn-mynediad anoddaf ym Mhrydain. Mae’n gofyn am allu mawr, dyfalbarhad a phenderfyniad – yr union briodweddau y mae mwyafrif o olygyddion am weld yn eu hyfforddai yn yr ystafell newyddion.

Cyflawnodd myfyrwyr ar gwrs Prifysgol Caerdydd, sef y cwrs gorau ei berfformiad drwyddi draw y llynedd, gyfradd basio rhagorol o 73%. Llongyfarchiadau i’r tîm yng Nghaerdydd – rydych chi wedi gosod safon anhygoel o uchel i eraill anelu ato …"