Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llunio Polisi Cyhoeddus

22 Mai 2013

Public Policy_web

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi y bydd Prifysgol Caerdydd yn arwain consortiwm o sefydliadau ymchwil a melinau trafod i redeg y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru.

Bydd rhwydwaith o arbenigwyr o grwpiau ymchwil a leolir ym mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor, De Cymru, Lerpwl ac Abertawe yn gweithio ochr yn ochr â Phrifysgol Caerdydd a melinau trafod Sefydliad Bevan, Y Sefydliad Materion Cymreig a Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025.

Mae’r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru’n Rhaglen ar gyfer ymrwymiad y Llywodraeth gyda’r nod o arwain diwygiadau yn y gwasanaethau cyhoeddus a’u gwella.

Dywedodd y Prif Weinidog fod cyfansoddiad y sefydliad yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru’n gwneud y defnydd gorau o arbenigedd yng Nghymru a thu hwnt i sicrhau llunio polisïau strategol o ansawdd uchel.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Mae’n bwysig bod llunio polisïau yng Nghymru’n gallu manteisio ar yr ystod ehangaf o gyngor a gwybodaeth i wella gwasanaethau cyhoeddus."

"Bydd y bartneriaeth hon yn defnyddio’r arbenigedd sy’n bodoli y tu allan i’r Llywodraeth, a bydd yn cefnogi’r Llywodraeth o ran nodi blaenoriaethau trawsbynciol strategol."

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Rwyf wrth fy modd bod Caerdydd wedi’i dewis i arwain y Sefydliad Polisi Cyhoeddus. Mae’r fenter newydd bwysig hon yn dyst i gryfder y brifysgol ym maes ymchwil polisi cyhoeddus a’i hymrwymiad i helpu gwella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru."

Bydd y Sefydliad yn gweithredu drwy ganolfan fechan o staff parhaol a arweinir gan Gyfarwyddwr a fydd yn cydlynu rhwydwaith o gyrff academaidd ac eraill sydd i’w comisiynu yn ôl eu harbenigedd pwnc.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r Athro Steve Martin, Ysgol Fusnes Caerdydd, i ymgymryd â rôl y Cyfarwyddwr am gyfnod dros dro. Bydd y Sefydliad yn cael ei lansio yn yr hydref.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol Fusnes Caerdydd

Llywodraeth Cymru

Sefydliad Bevan

Y Sefydliad Materion Cymreig

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025