Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffurfio dyfodol newyddiaduraeth

07 Mawrth 2012

Richard Sambrook webRichard Sambrook

Mae un o ffigyrau mwyaf blaenllaw’r DU o ran newyddiaduraeth, a arweiniodd wasanaethau newyddion rhyngwladol y BBC ar draws y radio, teledu a chyfryngau newydd i ymuno â Phrifysgol Caerdydd.

Cafodd Richard Sambrook ei benodi’n Athro Newyddiaduraeth a Chyfarwyddwr newydd y Ganolfan Newyddiaduraeth yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwydiannol y Brifysgol. Bydd yn olynu Richard Tait sy’n ymddeol o’r swydd ym mis Medi.

Ac yntau’n Is-gadeirydd Byd–eang a Phrif Swyddog Cynnwys yng Nghysylltiadau Cyhoeddus Edelman, treuliodd Richard Sambrook 30 o flynyddoedd yn y BBC, yn arwain timau ar flaen y gad o ran newyddiaduraeth genedlaethol a rhyngwladol.

Fel Cyfarwyddwr is-adran Newyddion Byd-eang y BBC, arweiniodd Richard weithrediadau casglu newyddion y gorfforaeth ledled y byd. Cymerodd ran allweddol mewn sefydlu ei sianeli newyddion 24 awr a’i safleoedd rhyngrwyd, a chasglu newyddion a darlledu trwy gyswllt lloeren byw.

Yn ystod ei amser gyda’r BBC, bu Richard yn uwch gynhyrchydd ac yn ddirprwy olygydd y Newyddion Naw o’r Gloch, gan weithio mewn lleoliadau yn y Dwyrain Pell, y Dwyrain Canol, Ewrop, Rwsia a’r Unol Daleithiau. Mae wedi cynhyrchu sylwebaeth ar gyfer tri Etholiad Cyffredinol, cwymp Wal Berlin ym 1989 a chydlynu sylwebaeth y BBC ar y rhyfel yn Bosnia.

Dywedodd Yr Athro Justin Lewis, Pennaeth yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol: "Rydym wrth ein boddau i gael Richard Sambrook yn ymuno â ni yng Nghaerdydd. Mae Richard yn ffigwr blaenllaw o ran newyddiaduraeth Prydain, un sy’n uchel ei barch nid yn unig yn y DU ond ledled y byd. Mae’r Ysgol wedi ymrwymo i ddatblygu ymagweddau arloesol o ansawdd uchel at newyddiaduraeth mewn cyfnod ansicr, a bydd Richard yn chwarae rôl flaenllaw yn yr ymdrech hwnnw."

Dechreuodd gyrfa Richard fel newyddiadurwr dan hyfforddiant gyda Thomson Regional Newspapers ym 1977 pan fu’n gweithio gyda’r Celtic Press yng Nghymoedd Cymru a’r South Wales Echo. Ymunodd â’r BBC ym 1980 fel is-olygydd yn ystafell newyddion y radio, gan godi i fod yn Gyfarwyddwr adran Newyddion Byd-eang y BBC cyn iddo adael yn 2010. Yng Nghysylltiadau Cyhoeddus Edelman mae wedi helpu cleientiaid ledled y byd i gynhyrchu cynnwys fideo ac wedi arwain adran argyfyngau a materion byd-eang y cwmni.

Yn siarad am ei benodiad yng Nghaerdydd, dywedodd Richard: "Rwyf wrth fy modd yn dychwelyd i Gaerdydd i arwain y Ganolfan Newyddiaduraeth. Mae ganddi enw rhagorol ar gyfer hyfforddiant ac ymchwil a byddaf yn gwneud fy ngorau glas i adeiladu ar hynny. Mae newyddiaduraeth yn mynd trwy newidiadau enfawr a bydd y cyfle i gefnogi a hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr a chyfrannu at ddyfodol yr alwedigaeth yn heriol ac yn gyffrous."

Bydd Richard yn ymgymryd â’i swydd yng Nghaerdydd ym mis Medi 2012.

Dolenni perthynol

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol