Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ffurfio dyfodol ein hamgylchedd

07 Mehefin 2013

ormerodAthro Steve Ormerod

Mae’r Athro Steve Ormerod o Ysgol y Biowyddorau wedi’i enwi’n gadeirydd Grŵp Datblygu Gwyddoniaeth Canolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH) Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol sydd newydd ei sefydlu. Diben y grŵp yw rhoi cyngor ar ddulliau cyflawni gwyddoniaeth a strategaeth wyddoniaeth newydd y ganolfan.

Mae’r Athro Ormerod wedi cyhoeddi mwy na 250 o bapurau gwyddonol ar ecosystemau dŵr croyw, gan gynnwys adar afonydd fel y trochwr, siglen lwyd a glas y dorlan. Ef hefyd yw Cadeirydd presennol elusen cadwraeth bywyd gwyllt fwyaf Ewrop, yr RSPB.

Mae Dr Hefin Jones o Ysgol y Biowyddorau hefyd wedi’i benodi’n aelod o bwyllgor y Grŵp Datblygu Gwyddoniaeth newydd; mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys ecoleg poblogaethau a chymunedau, newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth o fewn ecosystemau daearol a dŵr croyw.

Bydd y Grŵp Datblygu Gwyddoniaeth yn cynghori ar ddatblygu ac integreiddio Meysydd Gwyddoniaeth CEH, yn darparu arbenigedd ar Feysydd Gwyddoniaeth, yn cynghori ar ddatblygiadau diweddar ac yn gwneud asesiad critigol o flaenoriaethau cyfredol ac yn y dyfodol, yn ogystal â chyflwyno adroddiadau i Bwyllgor Cynghori CEH i ystyried effaith eu gweithgareddau a’u hallbynnau.

Meddai’r Athro Mark Bailey, Cyfarwyddwr CEH: "Rwy’n falch iawn bod Steve Ormerod wedi cytuno i gadeirio’r Grŵp Datblygu Gwyddoniaeth. Bydd y grŵp hwn yn amhrisiadwy i’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg o ran rhoi cyngor strategol ar ein gwyddoniaeth, helpu i gynnal rhagoriaeth wyddonol ein hymchwil a darparu Gallu Cenedlaethol ar gyfer y Sector Daearol a Dŵr Croyw yn y DU."

Yn ôl yr Athro Steve Ormerod: "Mae’n anrhydedd mawr i gael fy ngwahodd gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg i ymgymryd â’r rôl gynghori allweddol hon, ac i gael fy nghefnogi gan unigolion mor brofiadol yn y grŵp. Rwy’n disgwyl y bydd y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, sy’n arweinydd Ewropeaidd pwysig ym maes gwyddoniaeth ecolegol a hydrolegol, yn cyflawni swyddogaeth allweddol yn y blynyddoedd i ddod – yn enwedig pan fydd eu harbenigedd o’r radd flaenaf mewn gwasanaethau dŵr, llygredd, bioamrywiaeth ac ecosystemau yn cael ei ddefnyddio’n unigol ac mewn partneriaeth i fynd i’r afael â’r heriau amgylcheddol cymhleth sy’n ein hwynebu."

Canolfan ymchwil sector cyhoeddus yw’r Ganolfan Ecoleg a Hydroleg (CEH) – sy’n rhan o Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol (NERC) – ac mae’n darparu ymchwil, arolygon, hyfforddiant a gwaith trosglwyddo gwybodaeth yn y gwyddorau amgylcheddol i wella gwybodaeth am y Ddaear fel system gymhleth a rhyngweithiol.

Dolenni cysylltiedig

Ysgol y Biowyddorau

Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol