Skip to content
Skip to navigation menu

English

Taflu goleuni ar glefyd Alzheimer

24 Mai 2011

Alzheimer's helix

Mae ymchwilwyr o Gaerdydd wedi darganfod rhyngweithiad moleciwlaidd a allai helpu nid yn unig i ddeall clefyd Alzheimer, ond helpu i daflu goleuni hefyd ar sut y dechreuodd bywyd.

Mae’r tîm dan arweiniad yr Athro Trevor Dale yn Ysgol y Biowyddorau, yn astudio ffibrau sy’n ffurfio rhwng amlyloid, sef agreg protein, ac asidau niwcleig, sef sylfeini DNA. Credir bod gan gronni afreolaidd o amyloid mewn organau rôl i’w chwarae mewn nifer o glefydau niwrogenhedol, gan gynnwys clefyd Alzheimer.

Erbyn hyn, mae tîm Caerdydd wedi darganfod bod rhyngweithio rhwng y ddwy elfen hyn yn helpu ffibrau ANA i dyfu (Ffibrau Asid Amyloid-Niwcleig).

Dywedodd yr Athro Dale: "Mae rhai mathau o ffibrau ANA yn ffurfio placiau yn yr ymennydd lle maent yn wenwynig i gelloedd nerfau, gan achosi niwed a symptomau demensia. Mae ein canfyddiadau’n bwysig o ran clefyd Alzheimer gan mae’n bosibl y bydd modd i ni ddod o hyd i ffordd o atal y ffibrau ANA rhag ffurfio ac amddiffyn yr ymennydd rhag niwed."

Mae’n bosibl hefyd i ffurfiau eraill ar ffibrau ANA fod yn bresennol ar y ddaear gynnar wrth i fywyd ymddangos am y tro cyntaf. "Credwn efallai mai’r ffibrau hyn oedd yr endidau cyntaf a ddaeth i gysylltiad ag esblygiad Darwinaidd", esboniodd yr Athro Dale.

Cyhoeddwyd yr ymchwil yn y Cyfnodolyn PLOS One a chafodd ei ariannu gan Alzheimer’s Research UK ac Ymddiriedolaeth Leverhulme.

Dywedodd Dr Simon Ridley, Pennaeth Ymchwil Alzheimer’s Research UK: "Os gallwn ddeall sut mae amyloid yn ffurfio ac yn dod yn wenwynig, mae’n bosibl y byddwn yn gallu canfod sut i roi terfyn arno, gan agor y drws i ddatblygu triniaethau newydd ar gyfer clefyd Alzheimer a chlefydau eraill. Mae ymchwil yng Nghaerdydd yn gwneud cynnydd gwych o ran trechu demensia."

Bydd cyfle i ddysgu mwy am yr ymchwil ddiweddaraf ar glefyd Alzheimer mewn digwyddiad cyhoeddus sydd i ddod a drefnir gan Alzheimer’s Research UK. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: http://www.alzheimersresearchuk.org/public-research-events/.

Dolenni cysylltiedig