Skip to content
Skip to navigation menu

English

Esiampl nodedig o gyflawniadau

12 Ebrill 2008

Mae myfyriwr PhD o Ynysoedd y Philipinos sydd yn ei drydedd flwyddyn, a sefydlodd brosiect yn ei wlad enedigol i ailadeiladu ysgol bentref wedi’i gymeradwyo mewn cystadleuaeth genedlaethol a gynhelir gan y Cyngor Prydeinig.

Mae Don Eliseo Lucero-Prisno, sy’n astudio yng Nghanolfan Ymchwil Rhyngwladol y Morwyr Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol wedi’i gydbabod yng ngwobrau Myfyriwr Rhyngwladol y Flwyddyn 2008 am ei stori ysbrydoledig o fywyd fel myfyriwr yng Nghaerdydd, a’i gyflawniadau rhyngwladol.

Wedi’u dylunio i amlygu cyflawniadau myfyrwyr rhyngwladol wrth astudio yn y DU, mae’r gwobrau blynyddol yn gystadleuaeth enfawr ym mlwyddyn myfyrwyr rhyngwladol, ac mae Prifysgol Caerdydd yn eu cefnogi bob blwyddyn. I roi cynnig, mae myfyrwyr yn ysgrifennu ‘llythyr adre’, fel petai at berthynas neu ffrind neu gyn-athro neu fentor, gan amlinellu eu profiadau o fywyd myfyrwyr yn y DU.

Yn ei lythyr, bu i Don, sydd ar hyn o bryd yn ymchwilio i ba mor agored mae morwyr i HIV/AIDS ym Mrasil, ac sydd hefyd yn gyfaill i Sefydliad Nippon, ddisgrifio’n frwdfrydig ei waith ym meysydd iechyd a lles, ei rôl mewn sefydlu Prosiect Balud i ailwampio ysgol yn ynys Samar yn y Philipinau, a’i fwynhad o fod yn llywydd dros dro Cymdeithas Myfyrwyr Philipino.

Wrth siarad am ei gyflawniadau, meddai Don: "Braint i mi fu cael fy nerbyn yn y brifysgol fawreddog hon ac ni allwn ofyn am fwy. Mae f’arhosiad yma yng Nghaerdydd wedi fy helpu i ddyheu i eisiau estyn allan gyda fy ngwaith ar raddfa fyd-eang a byddaf yn sicr yn mynd â gwir ysbryd y brifysgol ble bynnag rwy’n mynd."

Meddai Katie Jones o Is-adran Datblygiadau Rhyngwladol y Brifysgol: "Mae Don yn ymuno â grŵp dethol o fyfyrwyr o’r Brifysgol i’w gydnabod yng ngwobrau Myfyriwr Rhyngwladol y Flwyddyn. Bydd stori Don yn ysbrydoliaeth i lawer o’n myfyrwyr gartre a thramor ac yn dangos y math o lwyddiant a chefnogaeth mae llawer o’n myfyrwyr yn eu cael wrth astudio gyda ni."

Mae’r wobr yn dilyn canlyniadau yn arolwg diweddaraf Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol sy’n dangos bod myfyrwyr rhyngwladol yn fodlon iawn ag ansawdd yr addysgu maen nhw’n ei gael ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cliciwch yma i ddarllen llythyr Don.