Skip to content
Skip to navigation menu

English

Golwg Emosiwn

24 Medi 2008

Arddangosir yn yr Ysgol Optometreg a’r Gwyddorau Golygol. Caiff yr arddangosfa ei dadorchuddio o flaen cynulleidfa o westeion gwadd ddydd Mercher 24 Medi 2008.

Tynnwyd y ffotograffau gan bobl mewn gweithdai yn Llundain a Dinas Mecsico fel rhan o brosiect o’r enw Golwg Emosiwn, a drefnir gan yr elusen PhotoVoice.

Cynlluniwyd Golwg Emosiwn er mwyn dathlu ffotograffiaeth ddall. Ceisia galluogi cymunedau â nam ar eu golwg i adeiladu deialog gyda phobl sy’n gallu gweld, gan greu ymwybyddiaeth, ac addysgu cynulleidfaoedd cyhoeddus ynghylch anghenion a phrofiadau pobl â nam ar eu golwg.

Dywedodd yr Athro Tim Wess, Pennaeth yr Ysgol wrth wneud sylw ynghylch yr arddangosfa- " Mae’r ysgol wrth ei bodd yn croesawu arddangosfa sydd mor bwysig, sy’n dathlu cyfranogiad pobl ddall ac â golwg rhannol yn y celfyddydau."

Y ffotograffau yw’r diweddaraf mewn cyfres o gelf gyhoeddus sydd i’w gweld yn yr Ysgol, gan gynnwys ‘Persbectifau Cyfnewidiol’ a gynlluniwyd er mwyn herio camsyniadau sy’n ymwneud â diagnosis syndrom Down yn ogystal â phaentiadau a grëwyd gan artistiaid benywaidd Pacistanaidd sy’n byw yng Nghymru. Mae atriwm yr Ysgol hefyd yn gartref i arddangosfa barhaol sy’n cynnwys darnau o gelf tri dimensiwn.

Mae’r Ysgol Optometreg a’r Gwyddorau Golygol yn croesawu unrhyw un i ymweld â’r arddangosfa Golwg Emosiwn, ynghyd â gwaith celf arall, ddydd Llun i ddydd Gwener 9am hyd 5pm.

Tags