Skip to content
Skip to navigation menu

English

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

04 Chwefror 2011

Rugby lineout

Yn ystod y paratoadau ar gyfer pencampwriaeth y Chwe Gwlad, mae Clwb Rygbi’r Brifysgol yn cynorthwyo carfan Dan 20 Oed Cymru mewn cyfres o sesiynau hyfforddi.

Bydd y sesiynau hyn, yng Nghanolfan Ragoriaeth Undeb Rygbi Cymru ym Mro Morgannwg yn helpu’r garfan Dan 20 Oed i baratoi ar gyfer y gemau yn erbyn Lloegr, yr Alban, Iwerddon, yr Eidal a Ffrainc.

Defnyddir y sesiynau gan dîm y Brifysgol fel rhan o’r paratoadau cynhwysfawr ar gyfer gêm Prifysgolion Cymru, a gynhelir yn Stadiwm y Mileniwm ar 30 Mawrth.

"Mae’n gyfle gwych i Glwb Rygbi Prifysgol Caerdydd hyfforddi â chyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n cael eu neilltuo ar gyfer y garfan genedlaethol. Mae hyfforddi yn yr Ysgubor, y maes 4G newydd a Maes y Castell yn erbyn sêr rygbi Cymru’r dyfodol yn anrhydedd gwirioneddol," meddai Martyn Fowler, Pennaeth Rygbi’r Brifysgol.

"Mae yna ddwy fantais i chwaraewyr rygbi’r Brifysgol. Mae’r cyfleusterau yn union yr un faint â’r maes yn Stadiwm y Mileniwm, lle bydd gêm y Prifysgolion yn cael ei chwarae. Hefyd, mae’r garfan genedlaethol yn chwarae gêm lawn ar lefel y mae tîm rygbi’r myfyrwyr yn gobeithio’i chyflawni yng ngêm y Prifysgolion."

Pan gynhaliwyd y sesiwn gyntaf yn ddiweddar, roedd tîm y Brifysgol yn rhagori yn y llinell ac roedd amddiffyn y tîm Dan 20 Oed yn nodedig. Cynhelir y sesiwn nesaf yn ystod y saib yn nhwrnamaint y Chwe Gwlad.

Mae tocynnau ar gyfer gêm y Prifysgolion yn Stadiwm y Mileniwm ar gael ar-lein gan Ticketmaster: ticketmaster.co.uk a dros y ffôn: 08442 777888. Gall staff a myfyrwyr Caerdydd ymweld â welshvarsity.com, cardiffboxoffice.com neu alw heibio i Swyddfa Docynnau Undeb Myfyrwyr Caerdydd.

Dolenni perthynol
 

Tags