Skip to content
Skip to navigation menu

English

Myfyrwyr Chweched Dosbarth yn cael blas ar Tsieina

05 Awst 2009

6 Form students

Ymunodd staff o Sefydliad Confucius â myfyrwyr Chweched Dosbarth o Ysgol Uwchradd Cathays am gyfres arbennig o weithdai ar iaith a diwylliant Tsieina a oedd yn para wythnos.

Cafodd y myfyrwyr hyfforddiant dwys mewn Tsieinëeg Mandarin ac amryw agweddau ar ddiwylliant Tsieina. Roedd y rhain yn cynnwys caligraffeg, Taiji a choginio traddodiadol.

Daeth yr wythnos i ben gydag Ysgol Uwchradd Cathays a Sefydliad Confucius yn ymuno â myfyrwyr o naw ysgol arall yng Nghymru i gymryd rhan yn negfed Diwrnod Gwobrau Dimensiwn Rhyngwladol mewn Addysg Cymru (WIDE). Roedd y digwyddiad blynyddol hwn, sy’n cael ei drefnu gan Gyngor Prydeinig Cymru gyda chymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn galluogi’r ysgolion arobryn i rannu diwrnod llawn o weithgareddau diwylliannol Tsieineaidd. Roedd digwyddiadau’r wythnos yn cyfrannu at raglen Bagloriaeth Cymru y myfyrwyr chweched dosbarth.

Dywedodd Ali Chishti, athro Ieithoedd Cymunedol yn yr ysgol: "Roedd hyd y sesiynau yn berffaith, ac yn llwyddo i ennyn diddordeb y disgyblion. Cafodd y disgyblion ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad gwell o ddiwylliant ac iaith Tsieina. Roedd yn wythnos ardderchog, a gynlluniwyd yn dda."

Dywedodd un o’r disgyblion, Ilwad Younis: "Mi wnes i wir fwynhau dysgu ysgrifennu gyda Chaligraffeg Tsieineaidd ac ymarfer fy enw fy hun. Hefyd, mi wnes i fwynhau dysgu’r iaith Tsieinëeg a chael sgyrsiau byr gyda fy nghyfoedion. Mae Taiji yn rhywbeth y bu i mi ei fwynhau’n fawr hefyd."

Dywedodd yr Athro Siyi Fu, sef Cyfarwyddwr Addysgol Sefydliad Confucius yn y Ganolfan Addysg Gydol Oes: "Roedd ‘wythnos Tsieina’ yn rhaglen beilot wedi’i thargedu at ddisgyblion ysgolion uwchradd yn cynnwys 30 o fyfyrwyr chweched dosbarth. Roedd yn llwyddiant aruthrol, a disgwylir y caiff digwyddiadau tebyg eu trefnu ar gyfer mwy o ysgolion lleol y flwyddyn nesaf."

Am fwy o wybodaeth am waith Sefydliad Confucius gydag ysgolion, ewch i www.cardiff.ac.uk/learn/confuciusinstitute neu ffoniwch 029 2087 0000 neu anfonwch e-bost at confucius@cardiff.ac.uk.