Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caethweision a Rhyfelwyr

09 Mehefin 2009

image-124028-web

Beth oedd ffordd o fyw, agweddau a chymhelliant y sawl a oedd yn cadw ac yn ysbeilio caethweision yn ystod yr Oesoedd Canol?

Mae Dr David Wyatt, Darlithydd Cydlynol yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes, yn ateb y cwestiwn hwn yn ei lyfr newydd, Slaves and Warriors in Medieval Britain and Ireland, 800 - 1200, a lansiwyd yn ddiweddar. Y cyhoeddiad yw’r cyntaf o’i fath ac mae’n cynnwys datguddiadau diddorol ynghylch caethwasiaeth yn yr Oesoedd Canol sy’n taflu safbwynt newydd ar faes ymchwil y pwnc arbenigol hwn.

Dywed Dr Wyatt : "Mae synwyrusrwydd modern wedi cymylu syniadau hanesyddol ynghylch caethwasiaeth, yn fwy efallai nag unrhyw sefydliad cymdeithasol canoloesol arall. Mae rhesymwaith economaidd anacronistaidd a syniadau am ddatblygiad gwreiddiad Ewropeaidd wedi aflunio ein barn ar gaethwasiaeth yn y cyd-destun canoloesol yn ddifesur. O ganlyniad, mae haneswyr wedi canolbwyntio eu hymdrechion ar esbonio diflaniad y sefydliad canoloesol hwn yn hytrach na cheisio ei ddeall".

Gwnaeth cydweithwyr o’r Ganolfan Addysg Gydol Oes, yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg, a chynrychiolwyr o sefydliadau academaidd ar draws y rhanbarth, yn ogystal â theulu a ffrindiau, ymuno â Dr Wyatt yn Siambrau Cyngor y Brifysgol i lansio ei lyfr sy’n arddangos ei arbenigedd.

Wrth siarad yn lansiad y llyfr, dywedodd yr Athro Peter Coss, Pennaeth yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg: "Mae Dave Wyatt wedi ysgrifennu ail-ddehongliad syfrdanol o hanes caethwasiaeth ym Mhrydain gan bwysleisio ffactorau diwylliannol yn hytrach na’r rhai economaidd traddodiadol."

Mae Slaves and Warriors in Medieval Britain and Ireland, 800 - 1200 yn amlygu pwysigrwydd aruthrol caethwasiaeth yn ddiwylliannol/cymdeithasol i gymdeithasau Prydain ac Iwerddon yn yr Oesoedd Canol. Gan ganolbwyntio ar ffordd o fyw, agweddau a chymhelliant y sawl a oedd yn cadw ac yn ysbeilio caethweision mae’n ymchwilio i weithgareddau a chodau ymddygiad treisgar cymdeithasau Prydain ac Iwerddon a oedd yn troi o amgylch rhyfelwyr, yn dangos pwysigrwydd aruthrol y sefydliad caethwasiaeth er mwyn adeiladu pŵer, hunaniaeth ethnig a rhyw.

Gellir archebu copïau o’r llyfr ar-lein drwy Brill Academic Publishers yn www.brill.nl/.