Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ceffylau Pren Cwsg Troea

17 Chwefror 2011

Trojan Horse

Mae strategaeth newydd sy’n cael ei datblygu gan ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn agor y drws i well delweddu meddygol.

Yn aml mae delweddu meddygol yn golygu trosglwyddo defnyddiau annaturiol i mewn i gelloedd, sef proses sy’n her fawr ar draws amrediad o ddisgyblaethau biofeddygol. Yr enw ar un dechneg sy’n cael ei defnyddio ar hyn o bryd yw ‘Ceffyl Pren Troea’ pan fydd y cyffur neu gyfrwng delweddu yn cael ei roi ynghlwm wrth rywbeth sy’n cael ei dderbyn yn naturiol gan gelloedd.

Mae’r tîm yng Nghaerdydd, sy’n cynnwys ymchwilwyr o’r Ysgolion Cemeg a Biowyddorau, wedi cymryd y dechneg un cam ymhellach trwy ddatblygu ‘Ceffyl Pren Cwsg Troea’ . Dyma’r enghraifft gyntaf o’i bath o system drosglwyddo sy’n datrys rhai o’r anawsterau sy’n cael eu hwynebu ar hyn o bryd wrth gludo ïonau metel i mewn i gelloedd.

Nid yw’r ‘ceffyl’ ei hun yn cael ei gymryd gan gelloedd ac felly nid yw’n amharu ar ffwythiannau naturiol hyd nes ei fod yn cael ei ‘ddihuno’ gan ychwanegiad yr ïonau metel. Mae hyn yn lleihau’r cymeriant diangen a’r amser sy’n cael ei gymryd i buro wrth ddefnyddio’r dechneg ‘Ceffyl Pren Troea’ gyffredin.

Arweiniwyd yr ymchwil gan Dr Mike Coogan, Uwch Ddarlithydd mewn Cemeg Synthetig, ynghyd ag awdur cyntaf y papur, Flora Thorp-Greenwood.

Dywedodd Dr Coogan: "Mae proses Ceffyl Pren Cwsg Troea yn digwydd yn gyflym. Gall y llestr gludo metelau ag isotopau sy’n allyrru positronau, ac felly mae’n bosibl y gellid ei ddefnyddio ar gyfer delweddu fflwroleuedd deufodd a PET. Er bod cyfryngau cyfunol ar gyfer y mathau hyn o ddelweddu yn hysbys, maen nhw’n brin, ac felly mae hwn yn ddatblygiad pwysig yn y maes.

Mae cymeriant yr ïon metel yn dihuno Ceffyl Pren Cwsg Troea ac yn caniatáu iddo dreiddio’r gellMae cymeriant yr ïon metel yn dihuno Ceffyl Pren Cwsg Troea ac yn caniatáu iddo dreiddio’r gell

"Hefyd, mae yna bosibilrwydd y gellid ei ddefnyddio mewn radiotherapi oherwydd mae’r ffurf sy’n cludo metelau nid yn unig yn mynd i mewn i gelloedd ond mae hefyd yn lleoli yn y niwcleolws. Mewn egwyddor, gellid defnyddio’r cysyniad hefyd i wella trosglwyddiad amrediad enfawr o gyffuriau a chyfryngau delweddu i mewn i gelloedd neu’r corff."

Cyhoeddir yr astudiaeth A ‘Sleeping Trojan Horse’ which transports metal ions into cells, localises in nucleoli, and has potential for bimodal fluorescence/PET imaging yn yr adran erthyglau datblygedig yn Chemical Communications.

Yn cael ei gyhoeddi gan Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, hwn yw’r prif gylchgrawn wythnosol ar gyfer cyhoeddi datblygiadau pwysig yn y gwyddorau cemegol.

Dolenni perthynol:

Tags