Skip to content
Skip to navigation menu

English

Denu arbenigwyr gwyddor gymdeithasol y dyfodol i Gymru

04 Chwefror 2011

Students in library

Dyfarnwyd miliynau o bunnau i brifysgolion blaenllaw Cymru er mwyn hyfforddi gwyddonwyr cymdeithasol o’r radd flaenaf mewn amrediad o faterion sy’n effeithio ar gymdeithas y dyddiau hyn.

Bydd sefydlu Canolfan Hyfforddi Ddoethurol yn golygu y bydd modd cynnig 33 o ysgoloriaethau ymchwil i fyfyriwr ôl-raddedig yng Nghymru yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Bydd y myfyrwyr ôl-raddedig yn derbyn hyfforddiant mewn amrediad o ddisgyblaethau, gan gynnwys polisi cymdeithasol, seicoleg, economeg, cynllunio amgylcheddol ac ieithyddiaeth.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn arwain consortiwm Cymru ar y cyd ag Aberystwyth, Bangor ac Abertawe i greu’r Ganolfan Hyfforddi Ddoethurol, wedi’i hariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Ymhlith y meysydd pwnc eraill a fydd yn denu’r ysgoloriaethau ymchwil ag ariannu llawn, mae addysg, daearyddiaeth ddynol, astudiaethau rheoli a busnes, gwyddor wleidyddol a chysylltiadau rhyngwladol, astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg, gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol, troseddeg, cymdeithaseg, dwyieithrwydd, astudiaethau’n seiliedig ar ieithoedd ac astudiaethau empirig yn y gyfraith.

Bydd manylion llawn ynglŷn â’r ysgoloriaethau ymchwil a sut i wneud cais ar gael cyn bo hir ar wefannau’r prifysgolion cyfranogol.

Mae consortiwm Cymru yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o 21 o Ganolfannau Hyfforddi Doethurol ar draws y DG, yn cael eu barnu gan ESRC i ddarparu hyfforddiant gwirioneddol ragorol i fyfyriwr ôl-raddedig.

Postgraduate students

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant: "Mae’r cydweithio llwyddiannus hwn yn hwb i enw da Cymru yn rhyngwladol am ragoriaeth yn y gwyddorau cymdeithasol.

"Wrth ennill achrediad, mae Canolfan Hyfforddi Ddoethurol Cymru wedi dangos rhagoriaeth yn ehangder ei hyfforddiant yn y gwyddorau cymdeithasol i fyfyriwr ôl-raddedig, sy’n rhan o amgylchedd ymchwil o’r ansawdd gorau."

Dywedodd yr Athro Colin McInnes, Deon Astudiaethau Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth: "Mae hwn yn gyfle cyffrous sy’n dod ag amrediad o ganolfannau nodedig ar draws Cymru at ei gilydd i ddarparu cyfleuster o safon fyd-eang i hyfforddi gwyddonwyr cymdeithasol i wynebu heriau’r 21g."

Dywedodd yr Athro Noel Thompson, y Dirprwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Abertawe: "Mae Prifysgol Abertawe wrth ei bodd y bu’n rhan o’r cais am Ganolfan Hyfforddi Ddoethurol ESRC, cais a fu’n llwyddiannus er gwaethaf cystadleuaeth gref yn y sector Addysg Uwch ym Mhrydain. Bydd y Ganolfan yn hybu ein gallu i sicrhau darpariaeth ymchwil byd-flaengar o safon ryngwladol yn y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru."

Dywedodd y Cyfarwyddwr Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, yr Athro Jo Rycroft-Malone: "Bydd trefniadau’r Ganolfan Hyfforddi Ddoethurol yn ychwanegu agweddau newydd gwerthfawr at brofiad myfyrwyr ôl-raddedig wrth gynnig llwybrau mwy amrywiol, hyfforddiant uwch, a gwell cymorth. Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu mewn amgylchedd ymchwil rhyngddisgyblaethol, ac mae Bangor wrth ei bodd yn cyfranogi."

Bydd yr ysgoloriaethau ymchwil yng Nghanolfan Hyfforddi Ddoethurol Cymru yn dechrau ym mis Hydref 2011. I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch ESRCWalesDTC@cardiff.ac.uk