Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydeddu’r gwyddorau cymdeithasol

13 Ebrill 2012

Social sciences honoured web - RWJYr Athro Richard Wyn Jones

Mae tri o wyddonwyr cymdeithasol y Brifysgol wedi cael eu hanrhydeddu gan Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae’r Athro Paul Furlong a’r Athro Richard Wyn Jones o’r Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth a’r Athro Philip Thomas, Ysgol y Gyfraith, Caerdydd, oll wedi derbyn gwobr Aelod Academydd am eu cyfraniad eithriadol i’r gwyddorau cymdeithasol.

Meddai’r Athro Cary Cooper, Cadeirydd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol: "Mae llais y gwyddorau cymdeithasol yn tyfu’n fwyfwy cryf trwy ddwyn ynghyd wyddonwyr cymdeithasol eithriadol ein hoes."

Fel Aelod Academyddion, byddant yn helpu i gefnogi cenhadaeth yr Academi sef hyrwyddo gwyddorau cymdeithasol er budd y cyhoedd, trwy helpu i ymateb i ymgynghoriadau’r Llywodraeth ar ran cymuned y gwyddorau cymdeithasol, trefnu digwyddiadau a seminarau a noddi nifer o gynlluniau sy’n hyrwyddo’r gwyddorau cymdeithasol

Social sciences honoured web - PFYr Athro Paul Furlong

Mae Paul Furlong yn Athro Astudiaethau Ewropeaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd Gymharol, yn enwedig polisi cyhoeddus ac economi gwleidyddol yr Eidal. Yn ogystal, mae’n awdur gwaith ar integreiddio Ewropeaidd a methodoleg mewn gwyddor gwleidyddol.

Mae ei ymchwil yn ceisio cysylltu cwestiynau polisi cyhoeddus (sy’n sylwedd trafodaethau cyhoeddus awdurdodol) â chwestiynau am gynrychiolaeth wleidyddol (y mae gan ei buddiannau lais mewn gwneud penderfyniadau gwleidyddol) ac i gysylltu’r rhain â deilliannau polisi cyhoeddus (sut caiff polisi ei roi ar waith ac i ba effaith).

Mae’r Athro Richard Wyn Jones yn un o brif arbenigwyr gwleidyddol Cymru ac yn un o’r enwocaf. Mae’n Gyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru y Brifysgol, ac mae Richard wedi ysgrifennu’n helaeth ar wleidyddiaeth gyfoes Cymru, ar wleidyddiaeth ddatganoledig yn y Deyrnas Unedig ac ar genedlaetholdeb.

Mae hefyd wedi cyflwyno dwy gyfres deledu ac mae’n golofnydd rheolaidd i’r cylchgrawn materion cyfoes Barn.

Yn ogystal, roedd yn un o sefydlwyr Critical Security Studies. Mae Richard yn ddarlledwr rheolaidd ac uchel ei barch, gan sylwebu ar wleidyddiaeth Cymru yn y Gymraeg a’r Saesneg i’r BBC yng Nghymru ac ar draws y DU.

Social sciences honoured web - PTYr Athro Philip Thomas

Cyflwynwyd y teitl Athro Anrhydeddus i’r Athro Philip Thomas wedi iddo dreulio 36 blynedd yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd. Roedd ei ymchwil yn canolbwyntio ar astudiaethau cyfreithiol gymdeithasol ac mae’n aelod sefydlydd, a chyn aelod o bwyllgor gweithredol y Socio Legal Studies Association. Yn ogystal, ef yw sefydlydd a golygydd y Journal of Law and Society, sydd â’i gartref yn Ysgol y Gyfraith, Caerdydd.

Mae ei gyhoeddiadau a’i lyfrau niferus yn cynnwys "How to Lecture" a gyhoeddwyd yn 2000, a "Discriminating Lawyers" Cavendish, 2000. Yn 2005, cyhoeddwyd "The Human Rights Act: A Success Story?", yna fe wnaeth "Effective Legal Research" ddilyn yn 2006. Ei erthygl ddiweddaraf yw "Legal Education: Then and Now" [Law Teacher, rhif 3, 2006]. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ac mae ei waith wedi’i gyfieithu i Sbaeneg, Siapanaeg, Ffrangeg a Tsieceg.

Cafodd swyddi academaidd ym mhrifysgolion Yale, Dar es Salaam, a Lusaka. Yn ogystal, bu’n Athro ymweliadol mewn nifer o ysgolion y gyfraith, gan gynnwys Oslo, Utrecht, Prague, Kuala Lumpur, Hong Kong a Macquarie.

Dolenni Cysylltiedig:

Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol

Yr Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth

Ysgol y Gyfraith Caerdydd