Skip to content
Skip to navigation menu

English

Rhagoriaeth mewn chwaraeon

25 Ionawr 2011

Mark Schropfer, capten Clwb Rygbi Prifysgol Caerdydd yn taclo masgod Gêm y PrifysgolionMark Schropfer, capten Clwb Rygbi Prifysgol Caerdydd yn taclo masgod Gêm y Prifysgolion

Dwy brifysgol. 20 cystadleuaeth. Un diwrnod o gystadlu.

Ar 30 Mawrth 2011, bydd myfyrwyr Caerdydd yn mynd benben â’u cymheiriaid yn Abertawe er mwyn gweld pwy sy’n deilwng i ennill Tarian Gêm y Prifysgolion, symbol o ragoriaeth amryddawn mewn chwaraeon.

Caiff timoedd o chwaraeon sy’n cynnwys badminton, pêl-droed, golff a lacrós eu cefnogi gan eu cefnogwyr ar leoliadau ar draws Caerdydd nes bydd yr awyrgylch yn danbaid ar gyfer y prif ddigwyddiad - sef y frwydr am Gwpan Rygbi Gêm y Prifysgolion.

Eleni, er mwyn cydnabod 15fed pen-blwydd Gêm y Prifysgolion, chwaraeir y gêm yng nghartref rygbi Cymru, sef Stadiwm y Mileniwm.

I ddathlu’r pen-blwydd ac i edrych ymlaen at y gêm, goleuwyd Prif Adeilad y Brifysgol ym Mhlas y Parc â logo Gêm y Prifysgolion. Cynhaliwyd derbyniad ar gyfer y myfyrwyr hynny a fyddai’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hefyd.

Dywedodd Jack Perkins, Llywydd Mabolgampau, Undeb y Myfyrwyr: "Gyda gemau’r Prifysgolion yn cael eu cynnal yn Athrofa Chwaraeon Cymru a’r gêm rygbi yn cael ei chynnal yn Stadiwm y Mileniwm, gall Gemau’r Prifysgolion eleni fod y rhai gorau erioed. Gan ei bod yn 15fed pen-blwydd y gystadleuaeth, rwy’n gobeithio bydd timau Caerdydd ar y brig eto gan nid dyma’r flwyddyn i golli’r Darian am y tro cyntaf. Dewch ymlaen 30 Mawrth!"

Gellir cael tocynnau ar gyfer y gêm yn Stadiwm y Mileniwm sy’n cychwyn am 7.00pm ar 30 Mawrth ar-lein gan Ticketmaster: ticketmaster.co.uk a dros y ffôn: 08442 777888.

Gall aelodau staff a myfyrwyr Caerdydd fynd i welshvarsity.com, cardiffboxoffice.com neu alw yn Swyddfa Docynnau Undeb y Myfyrwyr Caerdydd.

Dolenni perthnasol

http://www.welshvarsity.com/

 

Tags