Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant ym maes Chwaraeon

31 Mawrth 2011

Varsity 2011 basketball WEB

Mae myfyrwyr Caerdydd wedi cadw Tarian Gêm y Prifysgolion ar ôl arddangosfa drawiadol wrth chwarae.

Bu chwaraewyr talentog yn brwydro yn erbyn eu gwrthwynebwyr, Prifysgol Abertawe, mewn diwrnod o gystadlaethau (30 Mawrth). Cynhaliwyd y frwydr am Darian Gêm y Prifysgolion yn Athrofa Chwaraeon Cymru, Caerdydd.

Roedd myfyrwyr Caerdydd ar y brig mewn gemau gan gynnwys badminton, pêl-rwyd a rhwyfo, gan sicrhau’r darian i’r Brifysgol am flwyddyn arall.

"Mae Tarian Gêm y Prifysgolion yn symbol o ragoriaeth gynhwysfawr ym maes chwaraeon ac ni wnaeth myfyrwyr Caerdydd ein siomi," meddai Jack Perkins, Llywydd yr Undeb Athletau. "Nid yw Caerdydd erioed wedi colli Tarian Gêm y Prifysgolion ac rwy’n falch bod cystadleuwyr 2011 wedi parhau â’r traddodiad hwn."

Eleni, i anrhydeddu 15fed pen-blwydd gêm rygbi’r Prifysgolion, cynhaliwyd y gêm yn Stadiwm y Mileniwm, cartref rygbi Cymru. Fe’i darlledwyd yn fyw ar S4C am y tro cyntaf.

Wedi’i chyflwyno gan gyflwynydd Scrum V y BBC, Rick O’Shea, daeth y gêm i ben gydag Abertawe’n cadw Cwpan Gêm y Prifysgolion, gyda sgôr o 28-18.

Mynychodd mwy na 2,500 o wylwyr ddigwyddiadau trwy gydol y dydd, ac roedd torf o 14,000 wedi casglu i wylio timau rygbi Caerdydd ac Abertawe yn y Stadiwm. Roedd holl elw’r dydd yn mynd i Oxfam.

Dolen gysylltiedig

Tags