Skip to content
Skip to navigation menu

English

Buddugoliaethau chwaraeon

30 Ebrill 2009

The University’s rugby squad pictured with staff from the Athletic Union and the University, including Vice-Chancellor Dr David Grant and Louise Casella, Director of Strategic Development

Mae tîm rygbi Prifysgol Caerdydd wedi hawlio buddugoliaeth tîm prifysgol drawiadol arall dros eu gwrthwynebwyr, Abertawe. Yn dilyn buddugoliaeth y llynedd, cadwodd Caerdydd Gwpan Rygbi’r Prifysgolion gyda buddugoliaeth 9-6 o flaen cefnogwyr ym Mharc yr Arfau, Caerdydd. Roedd y gêm yn ddiweddglo diwrnod o weithgarwch chwaraeon dwys, lle gwelwyd myfyrwyr o Gaerdydd ac Abertawe yn cystadlu am Darian y Prifysgolion.

Eleni, Caerdydd enillodd y Darian ar ôl i’r timau o fyfyrwyr ddod yn gyntaf mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys pêl droed Americanaidd, pêl fasged, ffensio, hoci, pêl rwyd, Ultimate Frisbee, rhwyfo a hwylio. Canlyniad cyffredinol y Darian oedd 18-6 i Gaerdydd. Mae cystadleuaeth y Prifysgolion yn ddigwyddiad blynyddol ac mae nifer fawr o staff y Prifysgolion, Undebau Myfyrwyr ac Undebau Athletau yn gweithio’n galed i’w gwneud yn brofiad pleserus i bawb sy’n rhan o’r gweithgarwch.

Dywedodd Martyn Fowler, Pennaeth Rygbi’r Brifysgol, ar ôl buddugoliaeth Gêm Gwpan y Prifysgolion: "Ein pwyslais trwy gydol y tymor hwn oedd bod yn gyntaf i gadw Cwpan Timau Prifysgolion Cymru, a diolch i wroniaid y Clwb, Aled Mason a’n Capten, Aaron Fowler, rydym ni wedi cyflawni’r nod hwnnw.

"Am gyfnodau hir yn hanes gêm y Prifysgolion, tîm Caerdydd oedd y tîm gwanaf o hyd, felly, nid ydym am fod yn hunanfodlon a byddwn yn parhau i weithio’n galed i adeiladu ar y llwyddiant hwn. Mae gennym ni raglen rygbi proffesiynol iawn ar waith, ac mae bellach yn dwyn ffrwyth. Os yw llwyddiant yn ffon fesur ar gyfer y rhaglen hon, mae yno i bawb i’w weld."

Chwaraewyr Lacrós wrthi’n chwarae yn ystod yr ymgais i dorri recordChwaraewyr Lacrós wrthi’n chwarae yn ystod yr ymgais i dorri record

Mewn wythnos o uchafbwyntiau chwaraeon yn y Brifysgol, bu myfyrwyr o’r clwb lacrós yn rhoi cynnig ar Record Byd Guinness ddwbl am y gemau lacrós hiraf i ddynion a menywod. Y record byd presennol ar gyfer marathon lacrós yw wyth awr ac 16 munud, ac er eu bod yn aros am gadarnhad swyddogol o record newydd, bu menywod Caerdydd yn chwarae am wyth awr a 30 munud, a llwyddodd y dynion i bara am 12 awr lafurus.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar Gae Chwarae’r Brifysgol yn Llanrhymni ac, yn ogystal â cheisio torri record, cododd y timau arian ar gyfer Right to Play (UK), sefydliad sy’n defnyddio chwaraeon a chwarae fel offeryn ar gyfer datblygu plant ac ieuenctid mewn ardaloedd dan anfantais.

Tags