Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lledaenu neges y gofod

25 Mehefin 2010

Dr Paul RocheDr Paul Roche

Mae seryddwr blaenllaw o’r Brifysgol wedi cael ei benodi’n llysgennad cyntaf Cymru ar gyfer y gofod er mwyn annog mwy o blant ysgol i astudio gwyddoniaeth, technegol, peirianneg a mathemateg.

Penodwyd Dr Paul Roche, o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, yn "Llysgennad y Gofod" cyntaf Cymru fel rhan o raglen fawr yn y Deyrnas Unedig sydd wedi’i hariannu gan Asiantaeth Gofod Ewrop (ESA) ac Adran Addysg llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Fel Llysgennad y Gofod, bydd Dr Roche yn helpu i godi proffil ESA a diwydiant gofod y Deyrnas Unedig ledled Cymru, bydd yn adeiladu rhwydwaith sy’n galluogi ysgolion i wneud defnydd gwell o faes y gofod a seryddiaeth yn yr ystafell ddosbarth ac yn helpu i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o wyddonwyr i ddilyn gyrfaoedd yn niwydiant y gofod.

Meddai Dr Roche, o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth: "Mae’r gofod yn cynnig cyfleoedd arbennig i ni roi’r prawf eithaf ar ein sgiliau gwyddoniaeth a pheirianneg, ac mae Cymru wedi chwarae rôl amlwg yng ngwaith y DU ac ESA o archwilio’r Bydysawd.

"Drwy’r rôl hon, gallwn gyrraedd pob rhan o Gymru i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ymddiddorwyr yn y gofod am y tro cyntaf."

Amcangyfrifir bod diwydiant gofod y DU gwerth tua £6.5 biliwn y flwyddyn, a’i fod yn cynnal dros 68,000 o swyddi mewn llawer o feysydd uwch-dechnoleg. Lansiwyd Asiantaeth Ofod y DU ym mis Mawrth eleni, ac mae gan Brydain ddarpar ofodwr, sef yr Uwch-gapten Tim Peake, a ddewiswyd gan ESA ym Mai 2009.

Ar hyn o bryd, mae lloerenni Herschel a Planck, a lansiwyd ym Mai 2009, yn ddau o deithiau gofod blaenllaw ESA. Mae cyfraniadau gwyddonwyr yn y Brifysgol at y ddwy loeren wedi bod yn sylweddol.

Bydd rôl Llysgennad y Gofod yn helpu i amlygu’r teithiau hyn trwy weithio gydag athrawon a myfyrwyr, gan gyflwyno areithiau mewn ysgolion, hyfforddi athrawon a rhoi gwybodaeth am yrfaoedd yn y diwydiant gofod.

Ychwanegodd Dr Roche: "Gall y gofod ysbrydoli a chyffroi myfyrwyr o bob oedran, a’m gwaith i fydd ceisio dangos pa mor hanfodol yw’r math hwn o wyddoniaeth uwch-dechnoleg."

Mae Dr Roche wedi treulio’r 15 mlynedd diwethaf yn rhedeg amrywiaeth o raglenni addysg y gofod ledled y Deyrnas Unedig a thramor, ac ar hyn o bryd, mae’n Seryddwr Cenedlaethol Ysgolion y DU.

Tags