Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dydd Gŵyl Dewi

26 Chwefror 2013

Fflag Cymraeg

Bydd staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i Brif Adeilad y Brifysgol ar Ddydd Gŵyl Dewi (dydd Gwener 1 Mawrth) yn cael cyfle i flasu rhai o’r bwydydd a diodydd gorau sydd gan Gymru i’w cynnig fel rhan o ddiwrnod o ddigwyddiadau ar draws y Brifysgol i nodi dathliad blynyddol y genedl.

Caiff Oriel VJ ym Mhrif Adeilad y Brifysgol ei thrawsnewid yn farchnad brysur yn arddangos cyflenwyr bwyd Cymru yn ogystal â thynnu sylw at ymrwymiad y Brifysgol i ddod o hyd i gynnyrch Cymru.

Caiff ymwelwyr y cyfle i flasu rhai o’r cynhyrchion a fydd ar gael i’w prynu ym mwyty Prif Ystafell Fwyta’r Brifysgol rhwng 11.00 a 2.00.

Mae’r digwyddiad yn rhan o wythnos "Croeso i Gymru", a luniwyd gan y prifysgolion sy’n aelodau o Gonsortiwm Pwrcasu Addysg Uwch Cymru.

Nod yr wythnos yw codi proffil cynnyrch Cymru ymhlith staff a myfyrwyr y prifysgolion ac ymwelwyr. Yn ystod yr wythnos, mae pob prifysgol yng Nghymru sy’n cymryd rhan wedi cytuno i ddefnyddio a hyrwyddo cynnyrch a bwydydd Cymru ledled eu gweithrediadau arlwyo.

Mae’r cynhyrchwyr o Gymru sy’n cymryd rhan yn cynnwys Ashton’s, sef gwerthwyr pysgod o Farchnad Ganolog Caerdydd; Samosaco, sef cyflenwr bwyd llysieuol Indiaidd o Bontyclun; Lewis’ Pies, o Abertawe; y cyflenwr cynhyrchion llaeth o Ogledd Cymru, Llaeth y Llan; a’r cwmni dŵr ffynnon o Sir Benfro, Princes Gate Water.

Bydd rhannau eraill o’r Brifysgol hefyd yn cynnal digwyddiadau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd Llyfrgelloedd ledled y Brifysgol yn cynnal gweithgareddau ac arddangosfeydd gyda thema Gymreig a byddant yn cymryd y cyfle i annog defnyddwyr y llyfrgelloedd i rannu eu meddyliau ynghylch gwelliannau y gellir eu gwneud i wella profiad ein myfyrwyr.

Bydd plant yng Nghanolfan Gofal Dydd y Brifysgol hefyd yn cael cyfle i wisgo gwisg draddodiadol.

Yn ogystal, bydd y Ganolfan Cymraeg i Oedolion, sydd wedi’i lleoli yn Ysgol y Gymraeg, yn cynnig cyrsiau iaith Gymraeg o bob lefel i ddysgwyr sy’n oedolion, ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Gall unrhyw un sydd eisiau gloywi eu sgiliau iaith Gymraeg neu sy’n awyddus i ddysgu’r iaith gofrestru ar gyfer cwrs yn www.welshforadults.caerdydd.ac.uk. 

 

Dolenni cysylltiedig:

Polisi Bwyd Cynaliadwy

Llyfrgelloedd y Brifysgol

Gofal Dydd

Y Ganolfan Cymraeg i Oedolion