Skip to content
Skip to navigation menu

English

Darlith Dydd Gŵyl Dewi

01 Mawrth 2008

Mae Prifysgol Caerdydd am gydnabod Dydd Gŵyl Ddewi, yn ei 125 blwyddyn, gyda darlith gyhoeddus a draddodir gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Bydd Y Gwir Anrhydeddus Paul Murphy AS yn traddodi’r ddarlith gyhoeddus flynyddol ar Ddydd Gŵyl Dewi, a gynhelir gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru y Brifysgol (6 Mawrth).

Galwad gyhoeddus gyntaf Mr Murphy fel Ysgrifennydd Gwladol oedd ym Mhrifysgol Caerdydd ble y lansiodd Sefydliad Confucius newydd y Brifysgol. Yn ei ddarlith Dydd Gŵyl Dewi, bydd Mr Murphy, a gafodd y swydd fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru am y tro cyntaf ym 1999, yn trafod 'A Return to the Wales Office - A Personal View.’

Mae’r Prif Weinidog, Rhodri Morgan, ac arbenigwyr datganoli, Yr Athro Michael Keating ac Yr Athro James Mitchell, ymhlith y rhai sydd wedi traddodi darlithoedd Dydd Gŵyl Dewi yn y gorffennol.

Fe gynhelir derbyniad yn Tower Building, Park Place CF10 3AT (5.15pm) i'w ddilyn gan y ddarlith (6pm - 7pm) yn Theatr Ddarlithio 0.22, Adeilad y Gyfraith, Ffordd yr Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AT. Mynediad â thocyn yn unig, am docyn am ddim e-bostiwch: WelshGovernance@cardiff.ac.uk neu ffoniwch: +44(0)29 2087 4885. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn y ddarlith.

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru yn ganolfan ar gyfer ymchwil ysgolheigaidd ar faterion cyfreithiol a gwleidyddol sy'n berthnasol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r Ganolfan yn dod ag ysgolheigion ynghyd o Ysgol Astudiaethau Ewropeaidd y Brifysgol, Ysgol Gyfraith Caerdydd ac Ysgol Fusnes Caerdydd.