Skip to content
Skip to navigation menu

English

Arloeswyr bôn-gelloedd yn trafod torri tir newydd

11 Hydref 2011

Abcam Weby derbyniad ar gyfer cynrychiolwyr Abcam. Mae’r Arglwydd Faer, Ifor Bowen, yng nghanol y rhes flaen ac mae’r Athro Syr Martin Evans ar yr ochr chwith bellaf.

Mae arweinwyr y byd ym maes bôn-gelloedd wedi ymgynnullu yng Nghaerdydd ar gyfer cynhadledd sydd â chefnogaeth Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop (ECSCRI).

Mae bôn-gelloedd yn gallu adnewyddu eu hunain dros gyfnodau hir a chynhyrchu celloedd eraill sydd â phwrpasau penodol yn y corff. Mae’r darganfyddiad hwn wedi creu posibiliadau newydd mewn meddygaeth atgynhyrchiol, darganfod cyffuriau, tocsicoleg a modelu afiechydon. Hefyd mae wedi gwneud ymchwil i fôn-gelloedd canser yn bosibl – sydd wrth wraidd pwrpas ECSCRI.

Bu’r arloeswyr ymchwil yn cwrdd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru ar gyfer Cynhadledd Abcam "Ailddarganfod Lluosnerth: O Deratocarsinomau i Fôn-gelloedd Embryonig". Roedd yr arbenigwyr yn cynnwys Llywydd Prifysgol Caerdydd, yr Athro Syr Martin Evans, sy’n enillydd ar y cyd Gwobr Nobel 2007 am ei ran mewn darganfod bôn-gelloedd embryonig. Roedd gwyddonwyr eraill sydd wedi gwneud cyfraniadau allweddol, o’r DU, yr UD, yr Almaen, Canada a Singapôr, yn bresennol hefyd i adolygu’r syniadau y tu ôl i ddarganfyddiadau yn y gorffennol ac i asesu eu perthnasedd i astudiaethau yn y dyfodol.

Dywedodd yr Athro Syr Martin: "Mae hwn yn gyfarfod arwyddocaol iawn, sydd wedi dod â llawer o arloeswyr yn y maes ynghyd. Rydym yn ceisio rhoi rhyw ymdeimlad o’r ffordd y cychwynnon ni i’r genhedlaeth nesaf, a ble y gall y wyddoniaeth hon fynd nesaf."

Cynhaliodd y Brifysgol dderbyniad ar gyfer cynrychiolwyr y gynhadledd yn Oriel Viriamu Jones, y Prif Adeilad, ac roedd Arglwydd Faer Caerdydd, a chyn Athro yn Ysgol y Biowyddorau, Ifor Bowen, yn bresennol. Dywedodd: "Mae’n bleser i fod nôl yng Nghaerdydd ac i weld bod ymchwil yn parhau i gamu ymlaen. Mae’r gynhadledd hon yn amserol iawn ac mae’n cyfateb yn dda i amcanion Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop. Edrychaf ymlaen at rai darganfyddiadau arwyddocaol dros ben wrth i’r Sefydliad symud ymlaen."

Mae bôn-gelloedd canser yn rhannu llawer o nodweddion bôn-gelloedd eraill. Mae’n bosibl eu bod yn ffurfio rhan fach ond hanfodol mewn tyfiannau, gan gychwyn a gyrru twf canser. Hefyd mae ymchwil yn awgrymu eu bod yn wrthwynebus iawn i gyffuriau a radiotherapi. Wrth ddeall bioleg sylfaenol bôn-gelloedd embryonig a bôn-gelloedd eraill, mae’n bosibl y gallwn ddysgu mwy am sut i ymdrin â bôn-gelloedd canser.

Dywedodd yr Athro Alan Clarke, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop: "Rydym yn gwybod efallai fod mwy o debygrwydd rhwng bôn-gelloedd canser a bôn-gelloedd normal. Mae angen rhagor o ymchwil i adnabod a nodweddu’r celloedd hyn ac wedyn adnabod y strategaethau therapiwtig sy’n gallu eu didoli a’u dinistrio. Felly bydd darganfyddiadau Cynhadledd Abcam yn berthnasol iawn i’n gwaith yn ECSCRI. Rydym wrth ein bodd i fod ag ymchwilwyr mor nodedig yma yng Nghaerdydd."

Mae trefnydd y gynhadledd, sef Abcam, yn gwmni sy’n arbenigo mewn canfod ffynonellau o wrthgyrff a’u cynhyrchu. Cenhadaeth y cwmni yw "...adeiladu’r catalog ar-lein mwyaf o’r gwrthgyrff gorau yn y byd,"ynghyd â’r gwasanaeth gorau a chymorth arbenigol. Mae gan Abcam frwdfrydedd mawr dros wyddoniaeth ac mae’n cynnal cynadleddau sy’n trafod pynciau penodol er mwyn helpu gwyddonwyr i symud ymlaen gyda’u hymchwil.

Dolen i Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop