Skip to content
Skip to navigation menu

English

Daliwch y Wasg: Mae Cardiff News yn newid

20 Medi 2013

Cardiff News cover

Yn unol â’n hymrwymiad i gynaliadwyedd ac i dorri i lawr ar gostau, mae Cardiff News , cylchlythyr y Brifysgol, yn dod yn gyhoeddiad ar-lein. Bydd eitemau fel Cwrdd â’r Tîm a Pobl Caerdydd yn parhau – yr unig newid yw na fydd staff yn derbyn copi caled yn awtomatig.

Nid yw hynny’n golygu bod copïau caled yn dod i ben yn llwyr - yn hytrach mae angen i staff sydd eisiau derbyn copi caled roi gwybod inni.

I wneud yn siŵr eich bod yn derbyn Cardiff News ar ffurf o’ch dewis, rydyn ni’n gofyn i bob aelod o staff gwblhau’r arolwg canlynol erbyn diwedd mis Medi: https://www.surveys.cardiff.ac.uk/cardiffnewsdistribution