Skip to content
Skip to navigation menu

English

Strategaeth Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru

02 Mawrth 2012

A Science Strategy for Wales Web

Bydd gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer sylfaen wyddoniaeth sy’n arwain y byd yng Nghymru yn cael ei dadorchuddio yn ystod prif anerchiad gan Brif Swyddog Gwyddonol Cymru.

Bydd yr Athro John Harries, a benodwyd i roi arweiniad a chyngor gwyddonol i Lywodraeth Cymru, yn defnyddio darlith gyhoeddus yn y Brifysgol i ddangos sut y gall yr agenda strategol hwn lywio gwyddoniaeth a pheirianneg yng Nghymru yn y dyfodol.

I’w gynnal ar 15 Mawrth 2012, bydd yr Athro Harries yn siarad am y tro cyntaf yn fanwl am y fframwaith strategol newydd - ‘Gwyddoniaeth ar gyfer Cymru’, a bydd yn trafod sut y gallwn fel cenedl ddod â manteision llawn sylfaen wyddoniaeth cryf a chynaliadwy i Gymru.

Bydd y ddarlith yn gyfle i glywed sut y gall busnes a diwydiant; ymchwilwyr ac addysgwyr ar bob lefel; y llywodraeth a’r sector cyhoeddus ehangach - pawb sy’n ymwneud â gwyddoniaeth yn ei hystyr ehangaf - weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r weledigaeth hon.

Cynhelir darlith yr Athro John Harries yn Adeilad Julian Hodge a bydd yn dechrau am 6.30pm. Caiff derbyniad ei gynnal o flaen llaw o 5.45pm. ‘Does dim tâl am leoedd a gellir eu cadw drwy anfon e-bost at http://walessciencestrategy.eventbrite.co.uk.

Bydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn y prif anerchiad.

Dolenni cysylltiedig

Eventbrite

Tags

More Tags