Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cryfhau ein cysylltiadau yn Tsieina

04 Tachwedd 2013

Mae tîm o gynrychiolwyr blaenllaw wedi mynd i’r Dwyrain Pell i atgyfnerthu ac ehangu rôl ryngwladol y Brifysgol.

Roedd ymweliad Caerdydd yn dilyn dirprwyaeth flaenllaw o Lywodraeth y DU i Tsieina. Aeth yr Is-ganghellor gyda David Willetts, Gweinidog y Prifysgolion a Gwyddoniaeth ar y ddirprwyaeth o dan arweiniad George Osborne, Canghellor y Trysorlys, gan gysylltu â dirprwyaeth a arweiniwyd gan Boris Johnson, Maer Llundain, ar wahanol adegau yn ystod yr ymweliad.

Cymerodd yr Is—ganghellor ran mewn cyfres o ddigwyddiadau blaenllaw a gryfhaodd y cysylltiadau sydd gan Brifysgol Caerdydd â Tsieina. Roedd yr amserlen yn cynnwys ymweld â Phrifysgol Peking, Capital Medical University (CMU) Xiamen a Phrifysgol Hong Kong.

Cafodd y Brifysgol gyfle i ddathlu cyn-fyfyrwyr Caerdydd hefyd a chwrdd ag arweinwyr busnes o Gymru sy’n gweithio yn Hong Kong, yn ogystal â dyfarnu Cymrodoriaeth Anrhydeddus i’r Athro Yang Wei, Llywydd Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol Tsieina.

"Mae Prifysgol Caerdydd wedi cymryd rhan mewn cydweithrediadau ymchwil gyda Tsieina ers amser maith. Roedd yr ymweliad hwn yn gyfle i ddathlu, datblygu ac atgyfnerthu’r cysylltiadau hyn", yn ôl yr Is-ganghellor yr Athro Riordan, a arweiniodd y ddirprwyaeth.

Yn ystod yr ymweliad wythnos o hyd, cafodd yr Is-ganghellor Broffeswriaeth Anrhydeddus gan Brifysgol Peking a chafodd ei wneud yn Gynghorydd Ryngwladol gan Capital Medical University (CMU) mewn seremoni gyflwyno yn Neuadd Fawr y Bobl yn Beijing.

Y ddwy wobr hyn yw’r rhai mwyaf anrhydeddus sydd ar gael gan y naill sefydliad ac maent yn adlewyrchu’r berthynas sy’n datblygu rhwng Caerdydd a’r prifysgolion gwych hyn yn Tsieina.

Ychwanegodd yr Athro Riordan: "Yr hyn oedd fwyaf wrth fy modd oedd eu brwdfrydedd drwy gydol ein hymweliad. Mae ein cyn-fyfyrwyr wedi’u lledaenu ar draws amrywiaeth enfawr o fusnesau yn Tsieina ac mae llawer o gyfleoedd i’n myfyrwyr dreulio amser yma hefyd.

"Mae’r posibiliadau y gall economi fel yr un yn Tsieina eu cynnig i’r Brifysgol wrth helpu i greu cydweithrediadau ymchwil newydd yn gyffrous, boed hynny gyda phrifysgolion eraill neu gwmnïau preifat.

"Mae’r ymweliad hwn yn ein helpu i wella ein proffil rhyngwladol ymhellach gan roi Caerdydd a Chymru’n amlwg ar fap y byd."

 

Dolenni cysylltiedig

Prifysgol Peking

Capital Medical University (CMU)

 

Tags